tPublisert:  10.11.06

 

 

Det historiske hjørnet

SIGRID HAUGEN

Det finnes knapt en hedøling i dag som ikke har slekt i Amerika, og nå står vi foran sesongen da mange av oss får besøk.  Utvandringa til Amerika er et stort og spesielt kapittel i Hedalens historie. Etter Ole Nerbys opptegnelser går det fram at 648 personer flyttet ut i perioden 1850-1920. De kom fra 175 gardbruk i Hedalen og Vassfaret, 45 av disse ble lagt øde. (Kilde: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1972).Kontakten med heimbygda var viktig, og mange brev har krysset Atlanteren.
Noen er tatt vare på og representerer viktige bidrag til historia. Brev som er levert til Norsk Utvandrermuseum på Hamar, er digitalisert og lagt ut på nettet.

Det gjelder særlig den store brevsamlinga på Søre Lie. Brevskriverne herfra var gode skribenter og skildrer mange sider av livet i det nye landet.

Brev fra Hedalen til Amerika er det færre av, men noen av Elling Gopleruds brev fra Hedalen er tilgjengelige. Breva finnes under nettstedet til Nasjonalbiblioteket, HTTP://www.nb.no .
Du kan klikke deg videre til "Det løfterike landet", herunder Amerikabrev.
Eller direkte til breva


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |