tPublisert:  10.11.06

 

 

Høystandardløyper og forholdet til grunneiere

ARNE HEIMESTØL

Mandag 4.4. hadde interimsstyret i "Hedalen løypelag" møte på Solstad kafé.  Henning Perlestenbakken og Olaf Ødegaard har den siste tida sett på hvor en kan komme fram med ei løypemaskin med inntil 2 1/2 meters løypebredde. 

Det ser ut til at en kan benytte eksisterende traseer med små justeringer, og det kan bli aktuelt å lage noen nye. Enkelte steder vil det være behov for å rydde noe kratt og skog og flytte på steiner.

Det viktigste nå er å drøfte saken med berørte grunneiere og få på plass nødvendige avtaler. Interimsstyret setter av nødvendig tid til dette før en går videre i prosessen.   Ole Einar Grøv, Henning Perlestenbakken og Olaf Ødegaard arbeider med dette temaet.

På møtet ble følgende medlemmer av interimsstyret valgt til disse oppgavene:

Leder Ole Bjarne Strømmen
Nestleder Helge Nordby
Sekretær og informasjonsansvarlig Arne Heimestøl

Det er opprettet et eget nettsted for prosjektet.  Her vil det bli lagt ut mer informasjon etter hvert.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |