t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Hvorfor er det så vanskelig å ta imot ?

ROLF GUNNAR OLSEN

Da jeg var i min tidlige oppvekst, hadde jeg en bestefar med lang livserfaring og et meget positivt menneskesyn. Gjennom et langt yrkesliv hadde han lært at det å gi til andre uten betingelser, betalte seg godt i lengden.

Jeg ble stadig overrasket over hva han ga til andre, nære venner og familie, eller andre han traff rent tilfeldig. Som liten gutt spurte jeg ofte: "Hvorfor ga du dette til den personen ?" Svaret var som regel : " Fordi jeg hadde lyst."

Det som har festet seg i min hukommelse, er hvor mange mennesker som hadde problemer med å ta imot fra bestefar. Det skulle betales, eller han skulle ha noe til gode. Bestefar svarte alltid med et smil: "Jeg trodde du ville bli glad og si tusen takk"

Det er blitt slik i våre dager, at hvis vi gir noe til noen, blir vi alltid mistenkt for en eller annen baktanke. Ja, vi blir nesten oppfattet som dumsnille, dersom vi betingelsesløst gir av det vi har.

Før Norge ble et av verdens rikeste land, når det gjelder penger, var vi rike på andre verdier. At nordmenn overlevde under siste verdenskrig, og ikke minst etter siste verdenskrig, skyldes mest av alt at de fleste som levde denne tiden, følte et samhold og begrepet solidaritet hadde en betydning.

Jeg har mange minner fra min oppvekst hvor gleden av å dele et gode med noen var tydelig hos de voksne rundt meg. Minnene gir fortsatt varme inni meg.

Kan vi i dagens kjas og mas ta oss tid til å gi bort noe uventet ? Eller glede oss dersom noen overrasker oss med noe hyggelig? Vi mennesker har mye glede og omtanke inni oss, bare vi finner fram til gjemmestedet.
 


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |