t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Hjelp - vi trenger flere medarbeidere!

 OSVALD FOSSHOLM

Dette er en nødmelding som kommer fra flere firmaer og bransjer i Hedalen om dagen. En drømmesituasjon for ei lita bygd som ønsker økt aktivitet, men svært frustrerende for den som ikke får tak i de ressursene som så sårt trengs.  

Vår bedrift, ScanAccount, har lykkes med å få mange nye kunder de siste to årene. Aktiviteten har økt fra dag til dag og antall ansatte har i løpet av kort tid vokst fra to til ti. Vi trenger flere, men sliter nå veldig med å få tak i nye medarbeidere. Hva er så grunnen til at vi sliter? 

ScanAccount kan tilby interessante arbeidsoppgaver og god lønn, så vi er temmelig overbevist om at årsaken ikke ligger her. Vi vet også at flere interessante bedrifter, blant annet Hedda, har de samme problemene som oss. 

Gode tider og et stramt arbeidsmarked kan forklare noe. Hovedårsaken er vel likevel at ei lita bygd som Hedalen med et så ensidig næringsgrunnlag har klare begrensninger, når det gjelder tilgang på arbeidskraft. Begrensningene er åpenbare, men for ScanAccount’s del kan jeg vanskelig akseptere at vi ikke kommer lenger enn der vi er nå. Vi har to medarbeidere som jobber  i Oslo og må sannsynligvis ansette flere der i nærmeste fremtid, selv om det koster oss dyrt og vi aller helst hadde sett at disse hadde blitt ansatt i Hedalen.  

Problemstillingen er etter min oppfatning så viktig og gjelder så mange at jeg vil anmode politikere, næringslivsgruppa og småsamfunnsprosjektet om å gå ordentlig inn i denne problematikken. Hva kan og bør vi gjøre for å bedre på situasjonen?  

Saken er kanskje like viktig som bedre vei, eller henger disse to tingene sammen? Kanskje bedre vei er et viktig bidrag til at flere kan jobbe eller bo i Hedalen?


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |