tPublisert:  10.11.06

 

 

Hedalsavisa - 1. utgave 2005

 

Noen arrangementer framover

Fredag 18/2     Årsmøte Hedalen bygdeutvalg kl 1900 på Nordre lokalet

Lørdag 5/3       Jupedalens Pubb Ensamble spiller på Solstad Kafé

Lørdag 5/3       Valdresmesterskap i stafett (langrenn) på Leirskogen. Også bedriftsklasser

Søndag 20/3    Høgdespretten, familieskirenn ved Høgdefjell Hedalsfjellet

Onsdag 23/3    Sidste Utvei og Musikkorpset har revy på lokalet i Hedalen

                        (info. og billetter 90637179)

Torsdag 24/3   Busupilken Busuvannet ved Søbekkseter 

Fredag 25/3     Påskeandakt Røde Kors Hytta i Hedalen

Lørdag 26/3     Sidste Utvei og Musikkorpset har revy på lokalet. Fest etter revyen.    (info. og billetter 90637179)

Søndag 29/5    Jubileumsmarkering av unionsoppløsninga i 1905. Festgudstjeneste av Biskop Rosemarie Køhn i Hedalen stavkirke, Vassfarspel på Bautahaugen og tale av Stortingspresidenten. (se www.hedalen.no)

Lørdag 28/5     Vassfarbrøtningen ved Grunntjern i Vassfaret.  (se www.hedalen.no for info)

I tillegg har Solstad Kafe og Ildjarntunet ulike arrangementer framover. Se henholdsvis www.hedalen.no/vassfarhuset  og www.ildjarntunet.no  for nærmere informasjon. 

Rydding langs Hedalsvegen

Flere steder langs Hedalsvegen har det blitt ryddet de siste årene. Blant annet har Sentrumsgruppa i Småsamfunnsprosjektet rydda området ved skolen. Småsamfunnsprosjektet har fått tillatelse fra flere grunneiere til å rydde nye strekninger langs Hedalsvegen. Dermed kan vi tilby lett tilgjengelige områder til vedhogst. Interesserte kan ta kontakt med Småsamfunnsprosjektet. Før arbeidet igangsettes blir det gjort avtale med grunneier. 

Natur- og kultursti

Småsamfunnsprosjektet bevilget rett før jul kr. 20.000,- til natur- og kultursti fra Bautahaugen til stavkirka. Sammen med andre tilskudd gjør det at det er en del midler til prosjektet. Tidligere ble det bedt om innspill på kulturminner, historikk, stedsnavn m.m. fra området. Ettersom det ikke hadde kommet inn så mange innspill innen utløp av fristen blir den forlenget til ut februar. Ta kontakt med Småsamfunnsprosjektet med aktuelle innspill fra området. Ta også kontakt dersom du kunne tenke deg å sitte i en komité som arbeider videre med utforming av informasjonen på informasjonstavlene langs stien. 

Høgstandard skiløyper

Sør Valdres Utvikling og Småsamfunnsprosjektet har nedsatt ei arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for høgstandard skiløyper på Hedalsfjellet. Det er ikke tvil om at skiløypenettet er viktig for bygdefolk, men kanskje spesielt for hytteeiere og potensielle hyttekjøpere. Nærmere orientering om arbeidet til arbeidsgruppa blir gitt senere. 

Tilbringertjenesten

Tidsperioden for siste brosjyre om bestillingsbussen gikk ut ved nyttår. Oppland fylkeskommune har trykt opp noen nye brosjyrer. Det er ikke gjort noen endringer i tilbudet. Både den grønne og oransje brosjyren kan fortsatt benyttes. Transport til/fra Valdresekspressen kan fortsatt bestilles som følger: 

Fredag og søndag:

Valdresekspressen går fra Fagernes 17.00.  Den ankommer Nes 18.05 og fortsetter videre til Oslo. Fra Oslo går det buss 16.05. Denne kommer til Nes 18.09. (alt. Tollefsrud) 

Lørdag
Da kan en reise sørover med bussen som kommer til Nes 09.05. (alt. Tollefsrud) 

Takster for bestillingsbussen

Inntil 10 km

20 kr

11-15 km

30 kr

Over 15 km

40 kr

 

Bestilling av transport

Tlf: 61 34 95 18 / 95 95 07 11 (Ola Jonny Fossholt)

Drosjen må bestilles før kl. 14.00 fredag og søndag . Lørdag må bestillingen gjøres dagen før. 

Jubileumsmarkering av unisonsoppløsningen i 1905

Sett av søndag 29. mai. Da blir det jubileumsmarkering av unionsoppløsningen med Sverige i 1905. Arrangementet i Hedalen vil blant annet omfatte:

Festgudstjeneste i stavkirka med Rosemarie Köhn. Nyskrevet Vassfarspel på Bautahaugen. Spelet er skrevet av Gudbjørg Fønhus Stensrud og blir framført av Hedalen Ungdomslag med forsterkninger. Stortingspresident Jørgen Kosmo og ordfører Knut Torgersen vil holde tale på Bautahaugen.  

Hytteutleie

Næringslivsgruppa i Småsamfunnsprosjektet har rettet en henvendelse til alle hytteeiere på Hedalsfjellet vedrørende hytteutleie. I første omgang er det bare en henvendelse for å vurdere markedsgrunnlaget for lokal formidling av hytteutleie. Den samme henvendelsen går nå ut til bygdefolk med hytter i Hedalstraktene. De som kunne tenke å leie ut hytta i noen dager, uker eller måneder kan ta kontakt med Småsamfunnsprosjektet. 

Arrangement i Vassfaret og Vidalen

Temagruppa for Vassfaret og Vidalen ønsker å få til et årlig arrangement i områdene Vassfaret og Vidalen. Formålet skal være å vedlikeholde kunnskap om og interesse for den særegne historie og natur i traktene byr på. Alle som har tanker og ideer om hva arrangementet skal omfatte kan ta kontakt med temagruppa for Vassfaret og Vidalen ved leder Bjarne Berg. (T: 61 34 96 95, E-post: bjaberg@online.no) eller: 

Hedalsprosjektet v/ Gunnar Haugen 3528 Hedalen

Tlf: 61 34 72 66, Mob: 971 19 207, Faks: 61 34 87 01

Internett: www.hedalen.no/hedalsprosjektet, E- post: post@hedalsprosjektet.no

Kontor: Valdres kontorpark mandag og fredag kl. 09.00 – 15.00


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |