tPublisert:  10.11.06

 

 

Nerstad skole 1922

Her kommet et gammelt klassebilde. Det er Nerstad skole, antakelig 1922. Læreren heter Gunder Kjensrud.

Flere lesere har etterlyst navn på lærere og elever på skolebildet fra Nerstad skole i 1922.  Sigrid Haugen har funnet ut av dette.

1. rekke fra venstre:
Olga Skålebråten Høgfoss. , Borghild Bronbakke Skinningsrud, Inger Bronbakke Bakke, Martin Skålebråten, Erik Skogstad, Torkild Hagen, Trygve Kjensrud, Gunnar Kjensrud, Olav Gunderhuset.
2. rekke:
Anna Nordhagen, Torborg Vestromhagen Huset, Margit Ruste Bjørnstad, Anne Kjensrud, Lærer Gunder Kjensrud, kretsformann Arne Brenden, Ragna Fekjær Krohn, Anna Knutsen Grøv, Sigrid Haugen, Klara Ruste Jensrud
3. rekke:
Anne Gunderhuset Aspholt, Anna Perlestenbakken, Dagny Kjensrud Garli, Marie Brager Ruste, Torbjørg Kjensrud, Anna Ruste Brenden, Gudrun Bronbakke Holte, Gunhild Skogbråten Nyhagen.
Bak: Tidemann Fekjær, Gunnar Nordhagen, Jens Vestrom, Erik Fekjær, Ola Nordhagen, Bernhard Fekjær, Håkon Skålebråten, Ola Hermansen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |