tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsmelding for Hedalen.no 

ARNE HEIMESTØL

Hedalen.no blir fem år 23. mai 2005.  Oppslutningen om nettstedet øker jevnt og trutt.  I snitt har vi  330 oppslag daglig.  Til sammenligning kan vi nevne at snittet for 2003 var 210. 

Det siste året har vi prøvd å ha et oppslag hver dag.  Det har stort sett gått bra.  Noen ganger tar redaktøren fridager, og i høstferien var det oppdateringspause ei uke på grunn av utenlandsopphold. 

Vi vil rette en takk til alle som bidrar med kommentarartikler og egne oppslag!  Dette har gjort det enklere å holde nettstedet oppdatert.  En spesiell takk retter vi også i år til Arne G. Perlestenbakken.  Han leverer ofte bilder til oss.

Værstasjonen på Søbekkseter og Hedalen.no er samarbeidsparter.  I fjor sponset vi tiltaket med 2000 kroner, og denne praksisen er videreført i år.  Vi tror at værstasjonen, meldinger om vær, løyper og føre er viktig informasjon for hyttefolket.   

Aktiviteten på forum har variert.  Stort sett har innleggene en hyggelig og positiv vinkling.  Det er ikke mange innlegg vi har slettet.  Redaksjonsrådet har ikke hatt møter siste år, men vi holder kontakten med hverandre via e-post og telefon.

I siste del av årsmeldingen vil vi sette fokus på to områder: 

  1. SVU tok initiativ til at alle nettstedene i Sør-Aurdal skal ha aktivitetskalender.  Her har vi en utfordring:

a)      Lag og foreninger bør bli flinkere til å bruke kalenderen.

b)      Like viktig er det at lag og foreninger samarbeider, slik at en i størst mulig grad unngår arrangementskollisjoner. Spesielt viktig er dette med tanke på aktiviteter for barn og ungdom der hjemmene kan oppleve konfliktfylte valg.

c)      SVU kan gjøre seg kjent med aktiviteter i Hedalen og markedsføre disse gjennom sine kanaler.

d)      Det er fint om bygdene i Sør-Aurdal vet om hverandres aktiviteter. 

  1. Bedrifter, lag og foreninger har nettsider på Hedalen.no.  Noen er svært flinke til å holde sidene sine oppdatert.  Andre sider inneholder gammel og/eller feilaktig informasjon.  Vi håper at alle som har nettsider på Hedalen.no, kan ta initiativ til at ens egne sider oppdateres når det er behov for det.

Hedalen.no er en informasjonskanal, og som redaktør ønsker jeg at nettstedet også skal bidra til økt samarbeid. Det tjener bygda på.
Arbeidet med å lage Hedalen.no utgjør nå omtrent 20% stilling.

Redaktøren er nødt til å ta hensyn til andre arbeidsoppgaver og håper at leserne kan leve med det. Hvis bygdeutvalget ønsker det, sier jeg meg villig til å fortsette som redaktør. Foreløpig gjelder dette fram til 1.1. 2006.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |