tPublisert:  10.11.06

 

 

Det er mulig å gå på ski!

HELGE NORDBY

Tirsdag kveld var det tid for å prøve nyoppkjørt løype fra Bergstjern mot Soli. Tross skydekke foran månen var det tilstrekkelig med lys, i hvert fall med diodelykt på hodet.

Under skirennet på Bjørganjordet sist søndag  ble ideen om å kjøre en løype innover fra Berge vurdert. Harald Kjensrud tok skia fatt på mandag formiddag og fant en fin løypetrase.

Etter en telefonrunde til velvillige grunneiere var det klart for kjøring med sporkall på tirsdag. --Skituren kan absolutt anbefales, både i måneskinn som i solskinn.

  • Følg veien langs østsida av Bergstjern inn til Berge. Ta jordet fatt og gå veien forbi Berge til sommerfjøset (der stien går opp til Bergekøllen). (Lang løype:  Fortsett forbi Berge.  Gå av veien 200-300 meter - til venstre.  Følg løype på baksida av Bergekollen.)

  • Følg så løypa til høyre inn i skogen, og den vil gå i en stor sløyfe rundt skytebanen over forholdsvis flatt myrterreng til Solie.

  • Ta så løypa til venstre og videre inn på løype lang "lyslinja" tilbake til skytebanen.

  • Følg så veien til Berge, ned jordet, og veien til bake. En kortere variant er å gå fra skytebanen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |