tPublisert:  10.11.06

 

 

Stor jubileumsmarkering i Hedalen

Søndag 29. mai kommer Stortingspresident Jørgen Kosmo til Hedalen for å delta i markering av unionsoppløsninga i 1905.  Biskop Rosemarie Køhn skal holde festgudstjeneste, og det vil bli framført et større Vassfar-spel skrevet av Gudbjørg Fønhus Stensrud. Her gjengir vi pressemelding styret for Bautahaugen samlinger har sendt ut: 

I år er er det 100 år siden unionen med Sverige ble oppløst. Fra 1902 ble det på Bautahaugen holdt store stevner og arrangement med mye folk fra omkringliggende bygder. Dette for å informere og ”egge opp” folket til å bryte unionen med Sverige.

Da vi endelig ble et fritt land, ble her  på Bautahaugen 17.mai 1905  reist en stor bauta til minne om krigsmenn som deltok  i krigen i 1808-1814.  I 1905 ble det også  avduket en enestående steinpark med blant annet. Kongesteinen, Dronningbordet og Statsministerbordet, alt med inskripsjoner. Bautahaugen ble tuftet på at Norge skulle bli et fritt, uavhengig land og nasjonalismen.

Kongesteinen og dronningbordet er på plass.

Styret for Bautahaugen mener at 100-årsjubileet  må markeres på skikkelig vis. Vi  har derfor invitert en del selebre gjester. Alle har vi ikke fått svar fra ennå, men noen  har allerede sagt ja.  Det foreløpige program ser slik ut: 

Statsministerbordet.  Her ser vi navnet til Christian Mickelsen.

Biskop Rosemarie Køhn vil holde festgudstjeneste i Hedalen stavkirke. Kulturinnslag. 

Stortingspresident Jørgen Kosmo har sagt ja til å delta jubileumsdagen. Han vil bla. legge ned krans ved den gamle bautaen over krigsmenn på Bautahaugen og holde en tale. Ordfører Torgersen i Sør.Aurdal vil selvsagt også tale.  

Vassfarspel. Gudbjørg Fønhus Stensrud er i ferd med å avslutte et større Vassfar-spel. Hedalen Ungdomslag med forsterkninger vil fremføre det historiske spelet på Bautahaugen og nærmere bestemt i Brakadokka denne ettermiddagen. Spelet vil skildre Vassfarets historie. Kjenner vi Gudbjørg rett, har hun maktet å få med mye  av Vassfarets kulturhistorie og utvikling gjennom tidene. 

Kirken, kor, korps, lag og foreninger , samt deltagelse fra temagruppene i Småsamfunnsprosjektet vil selvsagt bli forespurt om å delta for å få til denne historiske markeringen. 

Nærmere program vil selvsagt bli utarbeidet – men hold allerede nå av søndag 29. mai  til markering av  100-årsjubileet for Unionsoppløsningen med Sverige. Dette er ment som en foreløpig informasjon om denne store historiske markeringen. 

"Styret for Bautahaugen Samlinger  ”


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |