tPublisert:  10.11.06

 

 

Hyttegruppa skilter stier på Hedalsfjellet

GUNNAR HAUGEN

Hyttegruppa i Småsamfunnsprosjektet vil i løpet av sommeren sørge for bedre skilting av enkelte stier på Hedalsfjellet. De vil ta for seg stier i området Fledda – Storausttjern og stier på Teinevassåsen. Dersom du kan tenke deg å være med å sette opp skilt, kan du kontakte hyttegruppa.

Stig Grydeland er leder av hyttegruppa og koordinator for skilting i området Fledda – Storausttjern. Første dugnad blir lørdag 2. juli og deretter blir det noe arbeid i sommer f.o.m. 11. juli. Kontakt Stig på mobil: 99 58 67 13.

Helga Perlestenbakken er medlem av hyttegruppa og koordinator for skilting på Teinvassåsen. Arbeidet med skilting og ryddinga av stier på Teinvassåsen er planlagt i løpet av sommeren. Kontakt Helga på mobil 41 91 50 67.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |