tPublisert:  10.11.06

 

 

Unionsoppløsning 1905 100årsmarkering 2005

Denne innledningen hadde Solveig Gran ved gudstjenesten søndag 29.5.

Et sekel  er tilbakelagt -
Ingen sønner sendes mer på grensevakt!
Lov og takk at freden ble vår lønn! 

At Gud stod attåt de rett forstod,
Så hedølinga følger tradisjonen tro
og møtes først i stavkjørka si
i takk til Vårherre som stod oss bi
i harde forhandlinger  om nordmenn en gang skulle bli fri.
Siden bygde de landet, og Gud la velsigning deri. 

På Bautahaugen feires så festen med frihetens drønn
når vårt Norge er pyntet i maidagen skjønn. 

Rundt år19hundre lå det i folket en frihetstrang.
På Bautahaugen møttes de til stevner med taler og sang.
Å delta i frihetsprosessen  
var målet og den store interessen.
Norges selvstendighet  de ville hevde,
”ti under spot og krenkelse de levde”.
Liv og blod de kunne ofre
for det elskede fedrelandet Norge. 

Full likestilling ,fri fra Sverige!
Det ble FOLKESAKEN de håpet å feire.
De gjorde det som de mente var rett,
brukte kløkt og sitt sunne bondevett..

La oss i dag hedre disse våre fedre!
Her ute ”ligg dei grav  i grav.”
Frihet og bedre kår, det  arvet vi fra dere! 
I dag møtes nordmenn og svensker i vennskapelighet,
etter100 års  naboskap, i fred og fordragelighet.
Lever i fred og knytter vennskapsbånd.
I nød kan de gi hverandre en hjelpende hånd.
I gjensidig respekt for styre og språk, kultur og vandel,
drar vi over grensa på ferie og handel! 

 FRIHET -  LIKHET -  BRORSKAP  ble det krevet
da revolusjonens fane høyt ble hevet. 

I et fritt land bor frie mennesker. Stemmer det?
å det indre plan, er dette for mange bare en klisje.-
Den følelsen er riktig lei:
signaler på at man burde helst forandre seg
for å være helt OK - 

De neste 100 år får vi en jobb å  gjøre:
En kamp for likeverd og toleranse  føre!
 

Mennesket har en egenverdi.
Den skal du kreve, og den skal du gi!
Og så blir vi like for loven. 

Kan jeg så få håpe på
at dette gjelder kvinner og?
Full likestilling – ikke bare i loven? 

Vi har fått frihetens dyre gave:
Frihet  under ansvar!

Da må vi mobbing og hets begrave,
men toleransen vel forsvare! 

Jeg vil hevde din rett til fritt å tenke,
fritt  kan du din mening si.,
fritt kan du din  Gud få dyrke.
Fritt kan du velge parti,
uten at andre legger seg i.

     Jeg vil gi alburom og rett for alt som eier særpreg
     hvis det ikke krenker friheten  på din veg.                 

Demokratiets vilkår har en usikker framtid
hvis man i embets gjerning må skjermes med alarm, livvakt og politi.
Trussel, vold og frykt er blitt en fare,

personlig frihet
vil den undergrave.
Det
må ikke få skje!
Politikere , ja alle, vær med og kjemp mot det! 

Til slutt foreslås et framtidsprogram:
La oss holde dugnadsånden varm, ikke bare kreve!
Vår kulturarv bør vi hegne om - og mere i naturen leve! 

Med en fredsmarsj vil vi dette budskap spre:
”SKAPER DU MEDDESKEVERD, SKAPER DU FRED!” 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |