tPublisert:  10.11.06

 

 

Løypemaskin

Ringerike Turistforening stiller seg meget positive til å få til høystandardløyper i Hedalsfjella.  Deres bidrag blir på 6000 kroner. Totalt er det nå innmeldt 187 000 kroner. Her gjengir vi brevet SVU har mottatt.

Til Sør-Valdres Utvikling ved Ole Bjarne Strømmen

Ringerikes Turistforening stiller seg meget positive til at dere ønsker å få til høystandardløyper i Hedalsfjella. På styremøtet 09.05.05 hadde vi med et punkt på dagsorden vedrørende dette prosjektet, etter initiativ fra undertegnede. Etter en orientering rundt prosjektet basert på informasjonen som er utlagt på www.hedalen.no, ble det på dette møtet vedtatt at Ringerikes Turistforening ønsker å støtte prosjektet med 2 andeler av kr. 3 000.-

Totalt bidrag fra oss kan altså forventes bli NOK 6 000.-

Utbetaling fra oss vil skje når dere kan dokumentere at prosjektet er fullfinansiert. Oversend giro samt dokumentasjon på fullfinansiering når dette foreligger. Ringerikes Turistforening ønsker ikke å bli forpliktet til ytterligere bidrag til den videre drift av løypemaskinen etter innkjøp.

Ringerikes Turistforening ønsker der lykke til videre med dette prosjektet.


Turhilsen
Ole-Martin Høgfoss
Varamedlem til styret, Ringerikes Turistforening

Status

For tiden arbeider interimstyret med å få på plass avtaler med grunneierne.  Når disse avtalene er i orden, vil en gå videre i prosessen med å finansiere løypemaskin.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |