tPublisert:  10.11.06

 

 

Prosjektleder Gunnar HaugenWesterdals reklameskole skal arbeide med Hedalen

 

GUNNAR HAUGEN


Næringslivsgruppa i Småsamfunnsprosjektet har innledet et samarbeid med Westerdals reklameskole i Oslo. Skolen er den mest anerkjente reklameskolen i landet. Vi håper elevene på skolen kan komme fram til spennende løsninger på hvordan vi kan markedsføre bygda på ulike områder. 

12. september kommer det 60 studenter fra skolen. De skal ta for seg bygda med ulike temaer i smågrupper. Sentrale temaer vil være reiseliv, bosetting og næringsutvikling. I perioden 13. – 22. september vil studentene arbeide videre med prosjektet på skolen. 23. september blir det presentasjon av arbeidet til studentene. Vi arbeider med å få mediedekning av det utradisjonelle samarbeidet mellom Westerdals reklameskole og Småsamfunnsprosjektet.   

Av de 60 utdanner 30 seg til å bli tekstforfattere og 30 tar linjen art direction (ideutvikling og visuell utforming). Studentene tar fatt på sitt tredje og siste studieår når de kommer til Hedalen. De ønsker å komme i kontakt med bygdefolket under sitt besøk den 12. september. Blant annet blir det en samling på kvelden hvor vi håper mange av bygdas næringsdrivende samt ungdommer kan stille. Nærmere informasjon kommer senere.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |