tPublisert:  10.11.06

 

 

Et oppslag om oppslag

ARNE HEIMESTØL

Redaksjonsrådet i Hedalen.no har hatt møte.  Ei av sakene vi tok opp, var hvordan Hedalen.no dekker det som rører seg i bygda. Det hender at vi ikke tar opp saker som burde ha vært på nettet. Dette kan skyldes at vi ikke har anledning til å lage noe selv, eller at vi ikke vet om det som skjer.

Dette håper vi å kunne gjøre noe med.  Vi minner om at alle kan sende inn forslag til oppslag på Hedalen.no.  Flere lag og foreninger bruker denne muligheten, og enkelte bedrifter har gjort det samme.  Vi vil også oppfordre enkeltpersoner til å bidra med egne oppslag på Hedalen.no.  Send tekst på e-post til arne@hedalen.no .  Bilder kan sendes som vedlegg til e-post.

Hvis det er ønskelig at noen fra redaksjonen skal dekke ei sak eller en begivenhet, ber vi om å få beskjed.  Kan ikke redaktøren stille, prøver han å få noen andre i redaksjonsrådet til å møte opp.

Vi vil også minne om at bekjentgjørelser er gratis for dem som har nettside på Hedalen.no. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |