tPublisert:  10.11.06

 

 

Tale ved markering av unionsoppløsningen

FYLKESORDFØRER AUDUN TRON

Stortingets visepresident. odelstingspresident, øvrige stortingsrepresentanter, fylkesmann, ordførere, hedølinger.

Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit!  Siden det er så vidt mange som skal si noe om unionsoppløsningen for 100 år siden, vil jeg bruke de få minutter jeg har til disposisjon til å se framover.  Vi er opptatt av å ta vare på små bygdesamfunn.  Derfor må vi se framover på hva slags muligheter dette bygdesamfunnet har og hva slags rammevilkår det har for å overleve.

Det aller viktigste grunnlaget er dere sjøl.  Hvorvidt dere har tru og engasjement til å holde liv i og utvikle bygda.  Skal jeg bedømme etter hva jeg har opplevd her som fylkespolitiker og som delvis hedøling, så vil jeg si følgende:  Det er i alle fall ikke mangel på tro og engasjement hos dere som eventuelt vil føre til at dere ikke lykkes.  For maken til engasjement skal en lete lenge etter andre steder.  Det både håper jeg og tror jeg blir lagt merke til i kommunen.

Som fylkeskommune er vi involvert i småsamfunnsprosjektet.  Gjennom det har det vært mange idédugnader..  Det er pekt på behovene for utvikling, og det er skissert nødvendige og ønskelige tiltak.

Nå er vi i full gang med tiltakene.  Opptatt av å gjøre de riktige og viktige tingene for å skape både bo-lyst og etableringslyst.  Nye hytter bygges, og nye planlegges.  Enkeltpersoner er med og gir mange bidrag.  Jeg nevner også arbeidet med alpinanlegg, skiløyper og kafé.

Dere er svært opptatt av å få til en god og framtidsretta løsning på vegsaken Nes-Nes.  Det er vi også, men foreløpig har den stoppet opp, blant annet på grunn av uavklarte forhold i Nes.  Men vi har den med oss og håper at vi kan komme ut av dødvannet.  Det er spesielt viktig for et samfunn som Hedalen, ikke minst for å øke tilgjengeligheten og attraktiviteten - og dermed skape andre og bedre rammebetingelser for å overleve.

Vassfaret er et nasjonalt kjent naturområde.  Det kan utvilsomt utnyttes enda bedre -- ikke minst for å øke attraksjonen i bygda.

Hedalen er viktig for Sør-Aurdal.  Hedalen kan utvilsomt - og med rett - få enda større oppmerksomhet i en Valdres-sammenheng -- bygda, den fantastiske naturen, stavkirka, stedet vi er på nå og ikke minst folket som bor her og engasjementet.

Prosjekt som småsamfunnsprosjektet er bra.  Det er viktig at prosjektet fører til konkrete resultater.  Hvis ikke er det vanskelig å  holde oppe engasjementet over tid.  Her har vi alle et ansvar, både kommunen, fylkeskommunen og sentrale myndigheter.

Jeg skal love at vi skal stå på.  Hold ut og fortsett med det engasjementet dere nå har!

Jeg glemte hjemmesida deres.  Ingen slår dere på det området heller.  Lykke til med framtida!


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |