tPublisert:  10.11.06

 

 

Møte om løypemaskin fredag 11.3.

Småsamfunnsprosjektet har satt ned ei arbeidsgruppe som skal undersøke om det er mulig å kjøpe inn og drifte ei løypemaskin til Hedalsfjella.  Gruppa er nå kommet så langt i arbeidet at vi ønsker å drøfte temaet med grunneiere, bedrifter, lag, foreninger og privatpersoner som har interesse av et slikt tiltak.  Det blir møte i konferansesalen på Ildjarntunet fredag 11.3. kl. 18.00.

Hvis et møte viser tilstrekkelig interesse for å arbeide videre med temaet, vil vi gå bredere ut og blant annet utfordre hyttefolket til å delta.

Gruppa tror at:

 • Ei høykvalitetsløypemaskin kan bidra til at hytter i Hedalsfjella vil bli brukt mer enn i dag
   
 • Det vil bli lettere å selge hyttetomter.
   
 • Næringslivet i bygda vil oppleve økt etterspørsel etter varer og tjenester.
   
 • Bygdefolket vil bruke skiløypene i Hedalsfjella mer.
   

Vi kan ikke regne med offentlig tilskudd av betydning til innkjøp og drift av løypemaskin. Arbeidsgruppa mener vi er tjent med å opprette et andelslag som står for innkjøpet, og at drift av løypemaskina fremdeles skal være SVU sitt domene.   Ei ny løypemaskin koster omtrent 900 000 kroner inklusiv moms.  Det er mulig å kjøpe brukt maskin.  En bør også bygge en garasje der maskina kan stå trygt. 

Skal gruppa gå videre med sitt arbeid, er vi avhengige av godt frammøte og at alle som har interesser i tiltaket, bidrar med innspill og eventuelt midler. 

Har du ikke anledning til å møte, ber vi om at du tar kontakt med SVU på telefon 61 34 64 61 eller  mobil 91 53 17 70 

For arbeidsgruppa

Line Mork, Ole Bjarne Strømmen, Magne Ruud og Arne Heimestøl

Demonstrasjon av løypemaskin

Fredag var det demonstrasjon av løypemaskin på Reset.  Det ble kjørt opp meget bra løyper til Høgdefjell.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |