tPublisert:  10.11.06

 

 

Det historiske hjørnet

SIGRID HAUGEN

Mange kjenner disse aktive medlemmene i søre Hedalen husmorlag for 25 år siden:
Fra venstre:
Guri Myrvang, Olava Knutsen, Marie Ruste, Aslaug Fekjær, Margit Ruud, Mathea Elsrud, Tonetta Goplerud, Anna Hagen, Kari Bruskerud, Borghild Hermansen. Av disse lever i dag bare Kari Bruskerud og søstrene Guri Myrvang og Borghild Hermansen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |