tPublisert:  10.11.06

 

 

Kommunal sørvis - hva nå?

ARNE HEIMESTØL

Forbruker-rapporten har testet hvordan vi forbrukere blir mottatt når vi henvender oss til kommunene på internett, ved personlige e-posthenvendelser og telefonsamtaler. Sør-Aurdal oppnådde kun 41 av 100 poeng.  Vi har med andre ord store utviklingsmuligheter.  Du utfordres hermed til å komme med forslag om hva som bør gjøres.  Bruk Fellesforum


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |