tPublisert:  10.11.06

 

 

Pangstart for høystandardløyper i Hedalsfjella

Styreleder Harald Arne HaugenFør andelstegning til ny løypemaskin er kommet i gang, melder Hedda Hytter at de går inn med 35 andeler, 105 000 kroner,  i tiltaket.  På det åpne møtet fredag 11.3. varslet Asbjørn Norby at han bidrar med 9 000 kroner.  Hedalen.no stiller 10 000 kroner til disposisjon. Nå ligger det an til møte i interimstyret like over påske.  Nedenfor gjengir vi forumsinnlegg Hedda Hytter har pulbisert.

Høystandardløyper i Hedalsfjellet

Sist fredag var det innkalt til møte for å drøfte muligheten for å gå til anskaffelse av løypemaskin til bruk i Hedalsfjellet.
Gruppa som har jobbet med saken la fram en grundig utredning om behovet og mulighetene.
Som hytteprodusent og med mange leveringer også i Hedalsfjellet (i de senere år på høystandardtomter) ser vi på dette som et meget viktig initiativ. I Hedalsfjellet finnes det svært mange hyttetomter som er lagt ut for salg og enda flere vil det komme.
Tidligere var det slik at det var mulig å selge tomter uten at det var utviklet noen særlig infrastruktur/ tilbud i området. I dag er det helt annerledes. Tomtekjøpere forlanger noe mer enn ei tomt. De fleste vil ha vei og strøm, mange vil også ha vann/avløp. I tillegg til at hyttekjøperen stiller større krav – har vi konkurranse fra mange andre bygder som også har tomter å tilby med samme avstand fra Oslofjordområdet– og de aller fleste av disse har langt mer å tilby enn tomt, vei, strøm osv. Derfor er det viktig å utvikle oss videre slik at vi ikke blir akterutseilt.
En utvikling vil også føre til at hytter bygd for en del år siden vil bli oppgradert og bruken av disse vil også øke.

Som det står i referatet fra møtet: Visjonen må være at ”Hedalsfjella skal bli et av de beste turskiområdene i Valdres”

Initiativet for å kunne tilby noe mere er nå tatt. Det er viktig at alle som på en eller annen måte har et forhold til hytter/turister og de som allerede er lykkelige eiere av hytte og andre som er opptatt av utvikling i bygda vår, trår til og bidrar på en slik måte at høystandardløyper i Hedalsfjellet blir en realitet.

Dette vil være et bidrag til:
Et mer attraktivt fjellområde å eie hytte i.
Bedre etterspørsel etter tomter, dvs. bedre pris for grunneiere
Mere å gjøre (flere arbeidsplasser) for entreprenører/alle type håndverkere
Økt bruk av hyttene som igjen vil føre til:
Mere handel, både dagligvarer og andre typer varer
Større behov for eksisterende og nye tjenester
I tillegg vil det også bidra til større trivlselfaktor for alle – ikkje minst vi som bor her.

Vi i Hedda Hytter har besluttet å kjøpe 35 andeler à kr.3.000,- Utbetaling kan skje så snart tiltaket er fullfinansiert.

for HEDDA HYTTER AS
Harald Arne Haugen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |