tPublisert:  10.11.06

Hedalen barnehage

LENE NERLI

1.mars er blitt til den nasjonale barnehagedagen. Derfor vil vi i Hedalen barnehage fortelle lokalmiljøet hva vi jobber med og hvorfor barnehagen er så viktig for barns utvikling..

Mange spør seg hvorfor barnehagen er viktig. Dette er en enkel sak å svare på. Barnehagen er viktig for barns utvikling, både når det gjelder språk, lek og sosial utvikling. I barnehagen møter barna ulike læringsarenaer sammen med voksen og andre barn.

Vi som jobber i barnehagen jobber etter rammeplanen i barnehagen. Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barnet. Barnets utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevet samspill mellom dets fysiske og mentale forutsetninger.

Rammeplanen inneholder også fem fagområder som personalet må planlegge etter.

1. Samfunn, religion og etikk
2. Estetiske fag
3. Språk, tekst kommunikasjon
4. Natur, miljø og teknikk
5. fysisk aktivitet og helse.

Alle barna skal i løpet av et barnehageår ha gjort seg erfaringer med disse ulike fagområdene. Dette er med på å sikre at alle barn får et bredt erfaringsgrunnlag i løpet av barnehagetida si. Vi knytter disse fagområdene tett opp mot hverandre og jobber med dem hele året, både i perioder og som gjennomgående innhold.

Det viktigste for barna er leken. Dette er den beste læringsarenaen for barna i barnehagealder. Her lærer de seg ulike ferdigheter, som sosial kompetanse, sette seg inn i andres roller, regel i ulike leker, vente på tur og ta hensyn.

I Hedalen barnehage jobber vi 3. hver uke i aldersinndelte grupper. Dvs at vi jobber med aktiviteter som møter barna på de ulike aldersgruppene.
Vi jobber i år med skog som et gjennomgående innhold . Derfor bruker vi mye nærmiljøet og lavoen. Der får barna ulike utfordringer i det gode terrenget.

I mars er det språkverksted og påskebudskapet som er sentralt. Vi jobber denne uken med språkverksted på de ulike gruppene. Der jobber vi med språkaktiviteter som er tilpasset de ulike alderstrinnene.
Vi får også besøk av presten før jul og vi skal ha en påskelunsj for foreldre og event. Besteforeldre. Dette er med på å øke samarbeidet mellom barnehage og hjem.

Både barn og voksne har det bra i Hedalen barnehage. Vi koser oss og tar vare på hverandre.

Har dere lyst til å komme å se hvordan vi har det, er det bare å ta kontakt.

Vennlig hilsen store og små i barnehagen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |