tPublisert:  10.11.06

 

 

24 000 kroner fra Joker Hedalen

TOR INGAR NORDBY

"Hedalsfjella skal bli et av de beste turskiområdene i Valdres." I denne visjonen ligger det store ambisjoner, og det må man ha for å lykkes. I tillegg til ambisjoner må man ha litt flaks, og alle må dra i samme retning. 

Det er sikkert mange som har tanker og ideer om hvilken vei vi skal gå, men for egen del mener jeg at det eneste riktige er å satse på turisme. Skal vi få turistene til å komme til Hedalen i fremtiden må vi ha ambisjoner om å bedre infrastrukturen i bygda.

Et høystandard løypenett er en brikke i en slik satsing, og vil være et bidrag til å nå noen små delmål i å utvikle oss i retning av å bli det beste turskiområdet i Valdres. Vi kunne sikkert kastet opp flere baller i en slik tankerekke, dette vil jeg anbefale blir gjort når vi er ferdig med denne planen.

For å lykkes med våre delmål på veien frem mot det endelige målet ”Hedalsfjella som det beste turskiområdet i Valdres”, er det viktig at alle bidrar med:

  • Å tenke positivt

  • Lytte til alles meninger

  • Finne gode og samlende løsninger som bidrar til at vi står sammen om å nå målet

  • Være løsningsorientert og bidra med kreative og konstruktive tiltak

  • Ikke sette begrensninger, men se muligheter.

Harald Arne peker på en viktig ting i sitt innlegg, og det er at vi konkurrerer med områder som ikke ligger særlig mye lengre fra Oslo-gryta, og har en langt bedre infrastruktur enn det vi kan vise til. Dette er en utfordring vi må ta på alvor.

Vi på Joker Hedalen har derfor besluttet å bidra med vårt for at planen skal lykkes, og vil kjøpe 8 andeler a 3000 kroner. Utbetaling kan skje så snart tiltaket er fullfinansiert


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |