tPublisert:  10.11.06

 

 

Telenor med bredbånd i Hedalen

Forside: TelenorFra og med 29. mars kan en bestille Internett med ADSL i Hedalen fra Telenor.  Flere har knyttet seg til bredbåndsnettet via Eidsiva sitt tilbud, men noen har ikke kommet på nettet ppå grunn av for dårlige linjer. Spørsmålet er om Telenor kan gjøre noe med dette.

--Telenor har som mål at 90% av alle husholdninger i Norge skal ha tilgang til bredbånd via ADSL i løpet av 2005. Dette er et nasjonalt mål og gjelder ikke hver enkelt bygd, sier Bård Bjerkaker,  informasjonssjef i Telenor, til Hedalen.no.

-- Vi vil ha de samme tekniske utfordringer som Eidsiva.  Linjenettet er ikke bygd for bredbånd, men for telefoni.  Vi kan gi tilbud til mange som er innenfor 4 km fra sentralene. Delte linjer vil fremdeles være et problem. Dette kan la seg løse ved omkoblinger, men det må vi se på i hvert enkelt tilfelle.

--Forstår du at noen da kan bli frustrerte?  --Ja, det gjør jeg. Når vi bygger ut, må vil legge forretningsmessige vurderinger til grunn for satsinga. Når tilstrekkelig mange har meldt interesse, er det lettere å få til løsninger.  Derfor oppfordrer jeg interesserte til å melde seg på våre sider.

Bjerkaker forteller at en også ser på alternative løsninger der avstanden fra sentralene er for stor.  -Det vi satser på for trådløst bredbånd er såkalt "Wimax-teknologi". Dette forutsetter tilnærmet fri sikt, men kan delvis fungere uten i tettbygde strøk der signaler kan reflekteres.

Slik markedsfører Telenor seg nå for Hedalen:


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |