tPublisert:  10.11.06

 

 

Misbruk av markedsmakt?

ARNE HEIMESTØL

Både Jan Larsen, daglig leder i Eidsiva Bredbånd, og Simen Bjørgen, ordfører i Lom kommune, er kritiske til Telenor sin måte å få fram på i når det gjelder bredbånd i distriktene.  Bjørgen reiser spørsmålet om Telenor misbruker sin dominerende markedsposisjon til å kvitte seg med mindre konkurrenter.

Flere i Hedalen har etterlyst informasjon om hva som kan gjøres for å skaffe de som per i dag ikke har mulighet til å koble seg til bredbånd, tilbud på lik linje med det som finnes via ADSL i Hedalen. 

Utfordringene

Både Telenor og Eidsiva Bredbånd viser til at avstand fra telefonsentralene er én av utfordringene.  Dette ser ut til å ramme den sørlige delen av Hedalen mest. 

I tillegg finnes det en del telefonabonnenter som deler linje.  Slike linjer kan ikke brukes til bredbånd.  Enten må det omkobling til, eller så må Telenor skaffe flere linjer.  I går svarte Telenor at det er markedet som vil avgjør hva de vil foreta seg.

Søbekkseter

Vi har spurt Eidsiva Bredbånd hva som kan gjøres for Søbekkseter. Jan Larsen, daglig leder i Eidsiva Bredbånd, forteller at de er i dialog med hytteeiere på Søbekkseter om internettløsning.  En vurderer om en skal satse på radiolink fra Kjeldeknatten eller fiber via rør Sør-Aurdal energi har lagt til hyttefeltet.

---Begge alternativer har en kostnadsside. Dette må vi diskutere videre med interessentene. Vi er innstilt på å finne løsning sammen med Sør-Aurdal Energi, sier Larsen.

De som ikke har tilbud

--Hva kan Eidsiva gjøre med avstand fra sentraler eller delte linjer? spør vi.
--Vi mener dette er et problem som Telenor burde ha ressurser til å løse i stedet for å henvise til ”markedet”. Senest i dag har IT-avisen et stort redaksjonelt innslag som viser at Telenor ”håver inn på kobbernettet”.
Det er analytiker Tore Aarønes som har dokumentert dette.

Eidsiva har registrert at Telenor nå markedsfører utbygging av sentraler med lite antall abonnenter. --Dette er sentraler som var helt uten interesse for få måneder siden og som lokale interessenter sammen med kommuner derfor har bygget ut. Når det skjer, kommer Telenor for å ta ”sin” andel av markedet gjennom egen utbygging. Dette er en maktarroganse ovenfor distriktene som er helt spesiell, hevder Jan Larsen.

Samme situasjon i Lom

Ordfører Simen Bjørgen i Lom kommuneDisse synspunktene støttes av ordfører Simen Bjørgen (Sp)  i Lom kommune.  Der har selskapet Fjellnett bygd ut bredbånd i samarbeid med kommunen. 

--Før utbygginga viste Telenor liten interesse, og saksbehandlinga var svært treg. Kort tid etter at sentraler ble utbygd med ADSL, kom Telenor på banen med egne tilbud. Da Fjellnett bad om hjelp til enkle omkoblinger i sentraler for å få tilbud til flere, hadde Telenor problemer med å følge dette opp. Telenor har monopol på linjenettet.  Jeg har reist spørsmålet om ikke selskapet misbruker sin markedsmakt, sier Bjørgen.

--Dette temaet vil jeg ta opp på en ordførerkonferanse i Oslo. I vår tid tar vi det som en selvfølge at vi skal ha tilgang til telefonnett og strømnett. Alle bør også ha mulighet til å kunne knytte seg til ADSL via telelinjer. Jeg frykter at distriktene kan bli tapere hvis det kun er markedet som skal regulere hvem som skal få tilgang til bredbånd.  Distriktene må selvsagt ha lik tilgang til slik teknologi som mer sentrale strøk, avlutter ordføreren i Lom.

Monopol?

--Som en liten aktør med lokalt fokus, må vi bare registrere at Telenor opptrer på alle sider av bordet i en tilnærmet monopolstilling. Telenor er regulert av konkurransemyndighetene fordi de har dominerende markedsmakt. Ut fra det vi og andre aktører opplever som konkurransevridende atferd, burde myndighetene regulert hardere. Vi har med å gjøre en veldig dyktig aktør både når det gjelder spillet mot regulerende myndigheter, konkurrenter og sluttbrukere, sier Larsen i Eidsiva. Det hevder også Tele2 sin sjef ,Henrik Muller Hansen, i IT avisen 3.mars.

Eidsiva sitt mål

--Eidsiva bredbånd har en klar målsetting om å være en regional og lokal leverandør av bredbåndstjenester og et alternativ til Telenor, fortsetter Larsen. -- Vi har et produkt som er lavere priset enn tilsvarende produkt fra Telenor. Dette håper vi innbyggerne i Sør-Aurdal kommune registrerer som en fordel. Vi har også startet en vervekampanje der våre kunder kan verve en venn og få en måned gratis bredbånd i premie. Alt dette er selvsagt et bidrag for å skaffe flere kunder. Vi har ca 80 kunder i Sør-Aurdal kommune pr dato, og det er selvsagt plass til mange flere.

Dersom en ønsker at en lokal leverandør skal ha muligheter til å være med i et lite marked, må dette skje gjennom bevisste valg av leverandør. Eidsiva bredbånd er for konkurranse, men på like vilkår, avslutter Larsen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |