tPublisert:  10.11.06

 

 

Hyttegruppa

På bygdemøtet i Småsamfunnsprosjektet sist uke la Stig Grydeland fram en statusrapport fra hyttegruppa. Hedalen.no gjengir i dag denne rapporten.


Framføring av strøm til hytteområder

Svarttjern

Det har gått ut tilbud til hytteeire/tomtebesittere i området. Eierne av de regulerte tomtefeltene har meldt interesse. For eksisterende hytter forutsetter utbygging noe større tilslutning enn det man hittil har. Sør-Aurdal Energi arbeider videre med saken.

Fledda

Det er dialog mellom SAE og hyttegruppa om saken. SAE vil utarbeide en grovkalkyle og tilskrive hytteeiere/tomteeiere, samt opprette en WEB-side. På bakgrunn av dette vil man så vurdere om det er grunnlag for å gå videre med saken. Hyttegruppa vil også tilskrive hytteeierne.

Merking av stier

Dette arbeidet skjer i samarbeid med Sør-Valdres Utvikling, som finansierer skiltene. Skiltingen blir da også en del av det offisielle skiltprogrammet i Valdres.

Teinevassåsen

Arbeidet med blåmerking og skilting startet i sommer, og det ble blant annet merket rundtur fra hovedveien Teinevassåsen og rundt om Høgdefjell, og fra Høgdefjell til Åsliseter. Resten vil bli gjort ferdig neste år.

Fledda

Flere ruter med utgangspunkt Fledda er nå merket og skiltet. Dette gjelder Manfjell med Vassfardilten og området rundt Sæterknatten og Storausttjern. Området ved Søbekkseter vil bli merket og skiltet til neste år.

WEB-kamera

WEB-stasjonen som Eldor Rødset har etablert på Søbekkseter, er i full drift og fungerer svært bra. Stasjonen er tilgjengelig via Hedalen.no med egen link til værstasjonen.

Oppdatering av kartverk

Ugland IT, som utgjør den kommersielle delen av Statens kartverk, har sagt seg villige til å vurdere en forsering av oppdateringen av turkartet for Sør-Valdres. Dette vil kreve en GPS-registrering av de merkede stiene -- noen som først kan gjøres til neste år.

Det kreves også en finansiering og formell avtaleinngåelse som ligger utenfor hyttegruppas mandat. Det samarbeides med SVU, som ønsker å prioritere dette i sitt arbeidet, slik at ajourført kart kan komme i 2007.

Vegsaken

Hyttegruppa er opptatt av den vider framdrift i saken og har registrert at Nes kommune ikke ønsker å ta offentlig ansvar for deler av veistrekningen, men ønsker dette tilbakeført til private grunneiere. Sør-Aurdal kommune har også signalisert en avventende holdning til spørsmålet om det samme.

Hyttegruppa tror et sammenhengende offentlig eierskap til vegstrekningen på begge sider av fylkesgrensa er en forutsetning for utbygging og oppgradering av vegen, og mener at dette bør tas opp av prosjektet med begge kommuner.  


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |