tPublisert:  10.11.06

 

 

Statusrapport fra Næringslivsgruppa

På bygdemøtet fredag kveld la Marit Aaslie Brenden fram en en statusrapport fra næringslivsgruppa.  Hedalen.no publiserer i dag hele rapporten.

Næringslivsgruppa:

Arbeidsområder i gruppa har til nå vært:

 • Kartlegging, spørreundersøkelse og bransjemøter for eksisterende næringsliv i bygda
 • Arrangert åpne møter rundt temaene
 • Grunneiersamarbeid etter Trysil-modellen
 • Bredbåndutbygging
 • Virkemiddelapparatet for næringslivet
 • Utgitt Hedalsbrosjyra til alle husstander, hytteeiere m.v.
 • Entrepenørskap i skolen
 • Sett på samarbeid skole - næringsliv
 • Kartlagt om det er interesse blant de ca. 700 hytteeierne for utleie av hyttene i hele, eller deler av året
 • Bare 15 meldte interesse, og disse er henvist til Valdres hytteutleie
 • Høystandard skiløyper
 • Så og si alle avtaler med grunneierne er på plass, og det planlegges andelstegning i løpet av vinteren.
 •  Samarbeid med Westerdals reklameskole
   
  • Dette har vært hovedsaken det siste halve året, og prosjektene er nå presentert.

Arbeidsområder videre:

 • Sluttføre påbegynte oppgaver
 • Hovedsaken blir nå å gå videre med ideene fra Westerdal.
  •  Prosjektet er inne i det siste året, og næringslivsgruppa har funnet det hensiktsmessig å dele
   gruppa i tre ulike undergrupper for å kunne spisse prosjektet.

1) Markedsføring:
- skal se på Westerdals ideer med hovedvekt på hvordan bygda kan markedsføre seg best mulig overfor de enkelte målgrupper.
2) Næringsliv:
- følger opp tidligere påbegynte oppgaver. I tillegg skal undergruppa jobbe for at ideene fra Westerdal kan realiseres. Viktig å motivere og stimulere til satsing. Spesielt viktig å dra med yngre etablerere.

3) Bolig:
- jobbe mot grunneiere for å få etablert boligtomter i bygda. Dette er et viktig satsingsområde, og en
forutsetning for å trekke nye folk til bygda.
Det planlegges et eget bygdemøte i løpet av januar. Det er et ønske at Husbanken og utbyggere deltar på dette møtet.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |