tPublisert:  10.11.06

 

 

Mot snarlig bredbåndsløsning på Søbekkseter

ARNE HEIMESTØL

Eidsiva Bredbånd opplever et sterkt trykk fra mange hytteområder om å få bredbånd.  --Dette medfører kapasitetsproblemer for oss.  Men utbygginga på Søbekkseter er blant dem vi prioriterer først, forteller Erling Aronsveen til Hedalen.no. Seinest i uke 50 forventer han at det kontraktsmessige i forhold til utbyggere skal være på plass. Deretter kan utbygginga komme i gang.

Erling Aronsveen

Småsamfunnsprosjektet, Hedda hytter, Søbekklia vel, Sør-Aurdal Energi og fastboende på Søbekkseter har engasjert seg sterkt for å få en snarlig løsning på saken.  Teknologivalget er tatt.  Det satses på radiolink til mobilmasta på Søbekkseter.  Derfra vil det bli brukt kobber og fiber i spredenettet. 

Den planlagte finansieringsmodellen legger opp til at det bakes inn en etableringsavgift per hyttetomt i alle nye høystandard hyttefelt i området rundt Søbekkseter, samt at det legges opp til en månedlig avgift per abonnent. Eksisterende hytter med mulighet for tilknytning, og som ønsker å benytte seg av tilbudet, må også påregne en etableringskostnad.

SAE sin rolle

Når det gjelder SAEs deltakelse i en utbygging på Søbekkseter, har de følgende bidrag:
  • Energiselskapet stiller til rådighet sin eksisterende infrastruktur i området.  Dette omfatter både fiberrør og kopperkabler i H18 (egnet for DSL).
  • En har lagt med rør for fiber el. der vi har lagt nye anlegg i høst
  • SAE er forberedt på å grave opp igjen strekningen fra H17 - trafo 222 for å legge fiberrør.

Når det gjelder tiltak eller grep i operatørrolle, overlates det fullt og helt til den som måtte ønske å drive slik virksomhet. På grunn av samarbeidsavtaler, har Eidsiva fortrinnsrett i SAE sine anlegg på ellers like betingelser.

Hedalen.no

Hedalen.no vil samarbeide med Eidsiva bredbånd om å gjøre det nye tilbudet kjent så snart det er på plass.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |