t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Har småsamfunnet svart til forventningene?

KNUT KORSÆTH

I Hedalen. no skrev jeg 30. juni 2004 bl. a. følgende:

”Som nevnt, er vi nå snart halvvegs i prosjektet, og vi ser etter hvert noen resultater. Jeg vil likevel anta at enkelte av Hedølene synes det har skjedd for lite. Erfaringer fra andre som har gjennomført tilsvarende arbeid, er imidlertid de samme: Alle tiltak krever tid og entusiasme for å kunne gi synbare resultat.

Sammenlikner vi vårt arbeid så langt med andre som har gått ”veien” foran oss, har vi etter min mening kommet godt i gang. Etter den omfattende kartleggingsperioden, står vi nå foran realiseringen av alle gode forslag.
Det blir derfor opp til den enkelte i bygda å slutte opp om de tiltakene som etter hvert lanseres og framfor alt ha tro på at Hedalen fortsatt skal være en god bygd å bo og trives i”.

Vel ett år er nå gått og Småsamfunnsprosjektet går mot slutten.
1.sept. 2006 er den formelle sluttdatoen. På vårt siste prosjektmøte ble spørsmålet om hva som bør skje etter denne datoen, tatt opp.

Kan prosjektet på en eller annen måte videreføre? I så fall av hvem?
Her er det viktig at hver enkelt innbygger i Hedalen vurdere spørsmålene og gir oss tilbakemelding om hva som bør og kan gjørers.  Hedalen.no bør være en meningsinnsamler i løpet av vinteren.

I Regjeringserklæringen som for kort tid siden ble lagt fram, er utvikling av bl.a. samåsamfunn nevnt som en viktig oppgave. Regjeringen utrykker i den sammenheng bl.a.. følgende :

Arbeidsplasser, infrastruktur og et godt og likeverdig velferdstilbud er grunnleggende forutsetninger for trivsel og for bosettingen. Viktige målsettinger blir derfor å:

  1. bedre grunnlaget for utviklingen i de enkelte regioner ved å styrke kompetansen,  redusere avstandshindre, utvikle livskraftige lokalsamfunn og fremme bærekraftig bruk av naturressursene.
  2. utvikle næringsvirksomhet på områder hvor de enkelte regioner har spesielle fortrinn.
  3. møte utfordringene i de mest utsatte områdene.
  4. utvikle småsamfunn som også inkluderer støtte til utkantbutikker.

På neste bygdemøte i Hedalen, fredag 24. mars 2006, håper vi , som opplyst av ordføreren, at den nye kommunalministeren, Åslaug Haga, kan avse tid til å besøke Hedalen og på den måten bli bedre kjent med hva Småsamfunns prosjektet til nå har resultert i, og om hva hedølene måtte mene om framtiden. Det er derfor viktig at vi hver på vår kant, nøye vurderer hvordan vi skal videreføre intensjonene i prosjektet.

På vegne av prosjektgruppa anmoder jeg på ny redaktøren i Hedalen.no om å være et forlenget talerør og ”postkasse” for gode ideer i forbindelse med innspurten av prosjektet!


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |