tPublisert:  10.11.06

 

 

Ishockeybanen

HIL

Idrettslaget har dessverre fått noen negative tilbakemeldinger ang. brevet som ble sendt ut til bygdefolk og næringsdrivende i bygda – tigging nå igjen! Vi er for så vidt enige i at det er en form for tigging, men saken er den at tilskudd og tippemidler på til sammen kr 192 500,- får vi ikke dersom vi ikke klarer å gjennomføre dette prosjektet i løpet av 2006.

Da idrettslaget selv ikke har nok penger til å gjøre dette, uten at det går utover aktiviteter, syns vi i styret det var riktig av oss og gå ut å spørre alle i bygda om de var interessert i å få renovert ishockeybanen, og gjøre nytte av tippemidlene. Folk kan da svare ved å gi eller ikke gi, men vi syns det var riktig å la alle få en sjanse, før vi takket nei til så mye penger.

Det er nå også tenkt at banen kan brukes til skating om sommeren, slik at det vil bli helårlig bruk, noe som medfører at flere får glede av den.

Vi syns det så langt har kommet inn bra med penger, men som dere ser på hedalen.no, mangler det fortsatt noe. En anonym giver har gitt kr 10 000, Helselaget har bidratt med kr 5000, og Hedda Hytter AS har bevilget
kr 10 000, og skriver i sitt brev til idrettslaget at de syns det er for ille hvis vi må takke nei til tildelte tippemidler. Dette håper vi også det er flere som mener!

NB! Dersom vi mot formodning ikke skulle klare å få samlet inn nok penger, vil alle som har gitt, få pengene sine tilbakebetalt. Hvis dette skjer, får vi heller ikke tilskudd og tippemidler. Det vil si at vi da må takke nei til nesten 200 000 kroner.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |