tPublisert:  10.11.06

 

 

Ordfører Knut TorgersenInviterer kommunalministeren til Hedalen

ARNE HEIMESTØL

Småsamfunnsprosjektet hadde invitert til møte på Hedalen barne- og ungdomsskole fredag 4. november.  Ordfører Knut Torgersen ga ros for godt frammøte.  Denne gangen var det tid for oppsummering av hva som har skjedd så langt i prosjektet. Like viktig var det å se framover.  Neste bygdemøte blir fredag 24. mars, og da inviteres kommunal- og regionalminister Åslaug Haga til å delta. 

1. september 2006 avsluttes Småsamfunnsprosjektet.  En håper og tror at mange av ideene og tiltakene som har kommet opp i prosjektperioden, skal levere videre.

Status

I følgende punkter oppsummerte Gunnar Haugen noen av arbeidsområdene til nå i prosjektet

 • kartlegging, spørreundersøkelse og bransjemøter
 • arrangert møter vedrørende
  • grunneiersamarbeid etter Trysil-modell
  • bredbåndsutbygging
  • virkemiddelapparatet for næringslivet
 • Hedalsbrosjyra
 • entreprenørskap i skolen
 • kartlagt hytteeieres interesse for utleie
 • høystandard skiløyper
 • Westerdals reklameskole

Veien videre

Nå er det tid for å sluttføre påbegynte oppgaver.  Ideene fra Westerdals reklameskole skal vurderes nøye, og en håper at flere av dem kan settes ut i livet.  Dette er en av grunnene til at det er opprettet tre undergrupper til næringslivsgruppa.  Disse gruppene skal arbeide med markedsføring, næringslivs-, og boligspørsmål.
Hedalen.no vil følge opp møtet med flere oppslag de nærmeste dagene.

Musikalske innslag av Leif Eric Bakkom

Leif Eric kom for kort tid siden hjem fra opphold i Canada.  Her har han vært i studio for å spille inn fire selvskrevne låter.

Fredag kveld framførte han to sanger.   Dette satte publikum tydelig pris på.  Leif Eric får vi høre mer til i nærmeste framtid.  Fredag 11. november deltar han på Solstad kafé.

Tilbakemelding fra fylkeskommunen

På dette møtet kunne ikke noen fra fylkeskommunen delta.  Dag Arne Henriksen hadde likevel sendt en hilsen som ble framført av ordfører Knut Torgersen.

Fylkeskommunen har tidligere signalisert at de er positive til det som skjer, og har skjedd, i Småsamfunnsprosjektet.  De har på nytt bekrefta dette synet -- både i samtaler, og med en ekstra støtte til samarbeidet med Westerdals reklameskole.

Oppland fylkeskommune har allerede vært i kontakt med den nye regjeringa og snakket med Kommunal- og regionaldepartementet.  Signaler fra departementet går på at de vil satse på levende bygder og prosjekt ala Småsamfunnsprosjektet.  De ga også uttrykk for at en slik satsing skal styres av fylkeskommunen.  Hva som konkret ligger i det, er det for tidlig å si noe om nå.

Rammevilkårene må bli klarere før man kan gå ut med noe mer, men Oppland fylkeskommune stiller seg positive til å følge opp Småsamfunnsprosjektet videre.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |