tPublisert:  10.11.06

 

 

En unik gård

ARNE HEIMESTØL

Leif SkomakerstuenPå bygdemøtet i går orienterte tidligere landbrukssjef i Oppland fylkeskommune, Leif Skomakerstuen, om hva som så langt er gjort på Bergsrud gård.  I tillegg brukte han tid på å se framover.

--Bergsrud gård er unik i Valdres. Den består blant annet av 12-14 bygninger, seter og buer ved fiskevann. Her finner vi mange eksempler på gamle driftsmåter og bondekultur. 

  • All  bebyggelse er fra 1800-tallet. 
  • Det har for eksempel aldri vært moderne teknologi på gården.
  • Det finnes arealer som er slått med ljå - og noen arealer det aldri er brukt kunstgjødsel på. 
  • I tillegg vet vi at det er en artsrik sammensetning av floraen på gården.

Kulturlandskapsanalyse

Det er mange kulturlandskapsdetaljer som man bør ta vare på.  En kulturland-skapsanalyse er derfor satt i gang.Gunnar Bergsrud med snørokkoa - januar 2001

Tanken er å beskrive det en finner og presentere det i en form der en kan oppleve dette unike miljøet.

Bergsrud bør i framtida inngå i en større sammenheng der en presenterer det kulturhistoriske i Hedalen. 

I bygda er det mange møteplasser -- som for eksempel Vassfaret og Hedalskirka. 

Historieformidling og historieoverføring står sentralt.  Bergsrud gård er et verdifullt supplement til Bautahaugen samlinger.

Arbeid på gården

En god del arbeid er gjort.  Kratt er ryddet for å få fram igjen kulturlandskapet.  Nå pågår det full restaurering av våningshuset.  Dette finansieres foreløpig av inntekter fra skogen og fra Bautahaugen samlinger.

Det er 1800 mål med skog på eiendommen og en tilvekst på 200 kubikkmeter hvert år. Målsettinga til styret for Bautahaugen samlinger er å bevare Bergsrud gård slik den har vært. 

Målgrupper

Det finnes mange målgrupper når det gjelder historieoverføring.  Ikke minst gjelder dette barn.  Turister søker også informasjon om de gamle sidene ved bygdemiljøer.  I tillegg til dette ser en forskningsmuligheter innenfor etnologi,  landbrukshistorie og botanikk.

Ledelse

Bergsrud gård kan brukes til å lenke sammen flere kulturelle møteplasser. Derfor må det være en kontinuerlig ledelse av gården.  En person må planlegge aktiviteter og ha løpende ansvar for stedet.   Den som blir tilsatt, må være flink til å ta kontakt.  Styret for Bautahaugen samlinger vil arbeide med å få på plass en daglig leder.

Skomakerstuen tror ikke at inntektene fra gårdsdrifta er nok til å finansiere en lederstilling for gården.  En må derfor arbeide for å få på plass ekstern finansiering.

Det er viktig for hedøler å opparbeide et eierforhold til Bergsrud. Til sommeren arrangeres det åpen dag på gården.

Mot Bogen.  Foto:  Arne G.P.

Utsikt fra Bergsrud


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |