tPublisert:  10.11.06

 

 

Utstilling av arbeidet til Westerdals reklameskole

GUNNAR HAUGEN

Reklamestudentene, som har tatt for seg Hedalen, er nå ferdige.
Møt opp og se resultatene!

Den siste måneden har studenter fra Westerdals reklameskole hatt Hedalen som arbeidsområde. Målsetning har vært å sette fokus på hvordan bygda kan skaffe flere arbeidsplasser, få flere innbyggere og utvikle seg i en positiv retning.

Nærmere 60 studenter fordelt på 11 grupper har arbeidet med denne utfordringen. Gruppene vil stille ut det de har arbeidet med på Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter.

Møt opp og hør mer om bryllupsbygda, småbruksbygda, kjappmat fra Hedalen og mye mer. Kanskje finner du en ide du kan tenke deg å sette ut i livet!

Småsamfunnsprosjektet inviterer til: Åpen bygdekveld på Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter tirsdag 11. oktober kl. 19.00


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |