tPublisert:  10.11.06

 

 

Høystandard skiløyper i Hedalsfjella

ARNE HEIMESTØL

Det blir stiftelsesmøte for løypeandelslaget på Hedalen barne- og ungdomsskole klokka 17.00 skjærtorsdag.  Per 4. april er det tegnet andeler/gitt støtt for 891 000 kroner.  I Hedalsfjella er den første testmaskina på plass. Det er kjørt løyper fra Søbekkseter til Godvatnet.  Testkjøring fortsetter med en annen maskintype om noen dager.

De som har tegnet andeler, vil motta faktura i e-post eller per brev en av de nærmeste dagene.  En håper at innbetaling kan skje før stiftelsesmøtet.

Andelstegning pågår fortsatt, og vil fortsette framover. Treffer dere interessenter; be dem bruke hedalen@mork.cc  eller sms til 90 58 64 42.

Som det framgår av Hedalen.no, har en økt målsettingen til 1 million. Arbeidsgruppa ser at dette er realistisk, og en ønsker å gi laget en best mulig startkapital.

Her følger informasjon til stiftelsesmøtet skjærtorsdag:


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |