tPublisert:  10.11.06

 

 

Kommunikasjonstrender blant ungdom

RUNE STENSLETTE

Rundt 60 personer hadde møtt fram da Ronny Sollie fra politiet på Gjøvik holdt foredrag om kommunikasjonstrender blant ungdom. Ungdom fanger raskt opp nye trender.  Møteplasser flyttes til datamaskiner og mobiltelefoner.

Disse kommunikasjonskanalene kan benyttes til å mye positivt, men de kan også brukes til ulovlig virksomhet som sjikane, mobbing, ærekrenkelser og til å forberede seksuelle overgrep.

Datamaskin og Internett var vel den viktigste nyvinningen i det 20. århundredet, og Internett kommer fremdeles til å utvikle seg mye.  Nettet har sine skumle sider.  Kriminelle og pedofile kan lettere skjule seg og sine handlinger.

En skal være varsom med å gi fra seg følsomme opplysninger via mobil og Internett.   Navn, telefonnummer og bilder kan være eksempler på slike opplysninger. Barn skal ha en trygg oppvekst, gradvis tilnærming til det voksne liv, og for oss er det viktig at vi voksne bryr oss om og ikke bare med,  sa Ronny Sollie!

Relaterte saker:


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |