tPublisert:  10.11.06

 

 

Styret for Hedalsfjella inn med 10 andeler

ARNE HEIMESTØL

Forrige uke vedtok styret for Hedalsfjella å gå med 10 andeler i løypemaskinlaget.  Sammen med noen andre nye andeler betyr det at en nå har 936 000 kroner.  Det er ikke satt noen frist for, eller tak på, tegning av andeler.  Skjærtorsdag er det stiftelsesmøte for andelslaget på Hedalen barne- og ungdomsskole klokken 17.00.

Arbeidsgruppa delte ut flyveblad på Høgdespretten, og dette vil en fortsette med på Busupilken på skjætorsdag.  Andeler kan tegnes på e-post hedalen@mork.cc eller SMS 90 58 64 42.

Her følger informasjon til stiftelsesmøtet skjærtorsdag:


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |