t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Samarbeid fører fram

ARNE HEIMESTØL

Finansiering av høystandard løypemaskin ser ut til å lykkes.  Det er gode muligheter for at vi vil nå målet på 1 million kroner.  Spennende har det vært å følge andelstegninga fra uke til uke.  De største bidragene ser ut til å komme fra hyttefolket og næringslivet.

Statussøyla gjorde solide hopp da Styret for Hedalsfjella kom med 10 andeler, og Småsamfunnsprosjektet bidro med 25 000 kroner.  Den største innsatsen står likevel Hedda hytter for.

Gjennom dette prosjektet er det skapt et kontaktnett som kan brukes i flere sammenhenger.  Det er omtrent 800 hytter i Hedalen.  Bygda har ca. 330 husstander.  Hyttefolket har sitt andre hjem i Hedalen.  Allemannsretten er til glede for dem som vil gjøre seg bruk av den. 

Småsamfunnsprosjektet er inne i sine siste arbeidsmåneder.  Denne saken har vist at en kan lage et prosjekt som favner alle tre hovedmålene i Hedalsprosjektet; livskvalitet, næring/kompetanse og infrastruktur.

Høystandard skiløyper er viktig for både hyttefolket, grunneiere, næringslivet og bygdefolk:

  • Det vil bidra til at flere kommer seg oftere ut på tur.  Denne vinteren har vært snørik.  Vi har fått en rennesanse for bortoverski.  Og når de nye løypene er på plass, tror jeg det vil bli lettere å motivere folk for å bli med på tur.
     
  • Verdien av hytter og tomter vil øke. Tidligere har vi skrevet om strøm og veier til hyttefeltene.  Dessuten har vi vært opptatt av at bredbåndstilbudet bygda har, også må kunne omfatte hyttefelt.  Dette blir realisert til sommeren, og jeg er overbevist om at det ikke bare er Søbekkseter som vil etterspørre slike tilbud.
     
  • Jeg tror også at det vil bli lettere å selge tomter i områder som har flere tilbud. 
     
  • Jeg gleder meg over bedre løypenettet som er oppkjørt nå i påska.  Når jeg er på tur, kan to og to gå sammen og prate.  Det er et pluss for turopplevelsen.

Noe av det viktigste i dette tiltaket er at samarbeid har ført fram.  De som har støttet ideen, har funnet hverandre, og det er en viktig grunn til at målet blir nådd.

Kan dette prosjektet bli til inspirasjon for andre tiltak vi arbeider med?  Det ordner seg i denne saken.  Det kan det gjøre på flere områder hvis vi tør å satse.
 


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |