tPublisert:  10.11.06

 

 

Hedalen løypelag stifta

ARNE HEIMESTØL

Skjærtorsdag ettermiddag ble Hedalen Løypelag stifta. Det var godt frammøte, og engasjementet var stort. Tegninger av andeler viser at en nå har 988 000 kroner til disposisjon, men andelskapitalen er flytende, så tegning av andeler vil fortsette.  Line Mork, hytteeier på Søbekkseter, ble valgt til leder av løypelaget.

Styret i andelslaget har fem medlemmer:

Navn Funksjon Representerer
Line Mork leder hytteeierne
Helga Perlestenbakken nestleder grunneier
Helge Nordby   næringslivet
Harald Kjensrud   fri
Oddvar Jensen   hytteeierne

Fra venstre:  Helga Perlestenbakken, Harald Kjensrud, Helge Nordby og Line Mork.  Oddvar Jensen var ikke til stede på møtet.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |