tPublisert:  10.11.06

 

 

Reinflokk tatt av skred

ARNE HEIMESTØL

Filefjell reinlag, der Olaf Ødegaard er en av sju eiere, har lidd et stort tap.  Natt til lørdag ble minst 80 reinsdyr tatt av skred ved Syndin i Vang. 
--Flere av dyrene er simler med kalv, forteller Olaf.  Det betyr at tapet nok er større enn de 80 dyrene en til nå har oversikt over.

Om vinteren teller reinflokken ca. 3000 dyr. Når kalvene er født, øker antallet til 5000.  Årlig slakter reinlaget 2000 reinsdyr.  --For oss er dette et betydelig økonomisk tap, sier Ødegaard.  ---Vi har ikke forsikring som kan dekke slike uhell, og jeg tror ikke vi kan vente noen form for erstatning heller. Slike uhell er vanskelig å gardere seg mot når en er avhengig av naturkreftene.

Før raset gikk, hadde det kommet mye nysnø, og under den var det flere steder en god del is. Området er fremdeles rasfarlig.  Derfor har ikke reinlaget full oversikt over skadeomfanget ennå. 

Reinsdyra har tidligere i vinter oppholdt seg på vestsida av Vassfaret.  Like før påske begynte flyttinga nordover i Valdres.Bilde fra Hedalsfjella i vinter.  Foto:  Line Mork


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |