tPublisert:  10.11.06

 

 

Erfaringer med IP-telefon

ARNE HEIMESTØL

Undertegnede bor for tiden i Volda.  Dette er et midlertidig opphold, og jeg måtte skaffe meg en telefonløsning.  Siden jeg også måtte ha bredbåndstilkobling, valgte jeg å satse på IP-telefoni. Løsningen jeg har valgt, er svært mye billigere enn ISDN-telefonen jeg hadde hjemme.  Spørsmålet er likevel om den er god nok.

Da jeg bestilte IP-telefon, fikk jeg etter kort tid tilsendt en boks som skulle kobles til bredbåndsmodemet.  Reklamen sier at tilkoblinga skulle kunne ordnes på 30 sekunder.  Videre hevder leverandøren at samtalekvaliteten skal være minst like god som på vanlig telefon, forutsatt at bredbåndsleverandøren kunne levere en stabil forbindelse. 

Siden jeg hadde ISDN-telefon fra før, måtte jeg skaffe meg et nytt telefonapparat.  Her benytter man kun analoge telefonapparater.

Jeg fikk problemer med oppkoblinga.  Alle samtaler som varte i mer enn 15 minutter, ble brutt.  Dette tok jeg opp med telefonselskapet.  De hevdet at årsaken var ustabil linje.  Men det ville ikke bredbåndsleverandøren ha på seg.  Ny henvendelse ble derfor sendt til telefonselskapet.

Etter et par uker kom det en sterk beklagelse derfra.  Det viste seg at utstyret jeg brukte, måtte ha en programfiks for at samtalene ikke skulle bli brutt.  Etter at denne var på plass, ble det slutt på denne feiltypen.

Hovedproblemet nå er samtalekvaliteten.  Tidvis kan den være god, men av og til er det ekko i samtalene, eller lyden blir vrengt. I tillegg hender det at de som ringer til meg, ikke kommer fram.  Løsningen er da å starte ruter og boksen jeg fikk fra telefonselskapet på nytt.  Da virker alt slik det skal.

Et stort pluss vil jeg nevne:  Jeg fikk overført telefonnumrene mine til det nye selskapet, og da jeg var hjemme i påska, kunne jeg koble IP-telefonen til bredbåndsutstyret jeg har der.  Faktisk virket alt slik det skulle, og tilkoblinga tok neppe mer enn 30 sekunder. ;-)

IP-telefonen kan du ta med deg og koble den til bredbånd uansett hvor du er i verden.  Det er betydelig billigere enn å bruke for eksempel mobiltelefon.

Min erfaring er at det er godt å ha mobiltelefon som reserveløsning.  Går strømmen i huset, virker ikke noe mot Internett, og da er telefonen selvsagt død også.

I Hedalen har over 80 husstander skaffet seg bredbånd.  Eidsiva har kommet med tilbud om bredbåndsløsning.  Det er flere selskaper på markedet.  Hvis du har erfaring med bredbåndstelefoni, er det fint om du deler disse med andre på forumet vårt.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |