Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Rådmannen slutter

ARNE HEIMESTØL
 
  Rådmann i Sør-Aurdal kommune, Ole Hermann Aamodt, går av med pensjon 1. november. Det er en trofast medarbeider som nå takker for seg. Han har vært tilsatt i kommunen siden 1963.  I to perioder har han hatt permisjon. 

På begynnelsen av 70-tallet gikk han på Norges kommunal- og sosialhøgskole.  Fra 1973 til i år har han vært rådmann. Fram til 1982 ble denne stillingen kalt kommunekontorsjef.

-Kommunen har forståelse for at rådmannen nå ønsker å bruke krefter på andre oppgaver, sier ordfører Knut Torgersen. -Sør-Aurdal kommune har mye å takke Aamodt for.  Det står respekt av jobben han har gjort i over 40 år. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud både når det gjelder kvantitet og kvalitet. Dette har rådmannen i sterk grad bidratt til å få på plass.

Aamodt har en del ferie til gode. Det betyr at han går av i løpet av september. Inntil ny rådmann er på plass, vil assisterende rådmann, Erland Odden, fungere i stillingen.

Tirsdag 22.8. er det møte i formannskapet. Der skal en drøfte hvordan prosessen med tilsetting av ny rådmann skal legges opp.