Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Grunnlaget for vinterens løyper legges nå

LINE WEMUNDSEN MORK
 
 

Foruten bygging av garasje, er det løypetraseer som opptar styret i løypelaget og løypekjørerne om dagen.  Løypelaget favner et stort område, og det er om å gjøre lage et effektivt nett. Det er mye rydde- arbeide som skal gjøres ute i terrenget.

 

Detaljene rundt løypene er ikke klare, planene vil bli framlagt på årsmøtet i løypelaget den 10. september. Imidlertid er det klart at en eller annen variant av en åtte-tall-sløyfe ut fra Søbekkseter må prioriteres.  Målet er at maskinen ikke skal kjøre fram og tilbake i samme spor på en tur, og samtidig favne så mange skientusiaster og andelshavere som mulig.

 

Vi vil i stor grad benyttet det eksisterende løypenettet, men noen steder er det behov for omlegging. Løypemaskinen kan for eksempel ikke kjøre over vann.

 

Arbeidet med å merke nye og gamle traseer er i gang, og alle som har tenkte seg på ski i vinter oppfordres til å være med og rydde, i sitt område og når det måtte passe.  Det meste av ryddearbeidet kan gjøres med enkel redskap som hagesaks og båndsag.

 

Løypestyret har delt ansvaret for de ulike område mellom seg, ta gjerne direkte kontakt med ”din” representant, eller Line på 905 86 442.

 

Område

Kontaktperson navn

Mobil

Epost

Teinvassåsen

Helga Perlestenbakken

41915067

helgaper@online.no

Muggedalen

Oddvar Jensen

90173114

oje@scanvaegt.no

 

Stefan Norberg

90145177

stefan.norberg@altiacorporation.com

Godvatn-Hellseren

Helge Nordby

90845496

helge@hedda.no

Hellseren-Søbekkseter

Line W. Mork

90586442

hedalen@mork.cc

Fledda

Bjørn Vadholm

91546098

helgn@online.no

 

 

 

 

 

Vann og steiner er en utfordring for løypekjørerne