Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Ny lærplan og ny forskrift

ARNE HEIMESTØL
 
Mandag er det skolestart i Hedalen. Både for elever, foresatte og lærere blir det mye nytt dette skoleåret. For 1.-9. trinn innføres "Kunnskapsløftet". Dette er navnet på den nye læreplanen.  I tillegg til det er det kommet nye forskrifter til Opplæringsloven.

Vi siterer fra informasjon Skolenettet har lagt ut:

"Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring. Reformen fører til flere endringer i skolen. Både når det gjelder hva man skal lære og hvordan opplæringen er lagt opp. Det blir endringer på alle trinn, fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring.

Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse man trenger for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.
 
Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

Reformen starter i august 2006 for elevene på 1. – 9. trinn i grunnskolen og på første trinn i videregående opplæring. 
 
Dette er de viktigste endringene i norsk skole som følge av Kunnskapsløftet:
 • Grunnleggende ferdigheter styrkes
 • Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første årstrinn
 • Nye læreplaner i alle fag, med tydelige mål for elevenes og lærlingenes kompetanse
 • Ny fag- og timefordeling
 • Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring
 • Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen"

Her kan du laste ned en brosjyre beregnet på elever og foresatte.

Grunnleggende ferdigheter

I de nye læreplanene står de fem grunnleggende ferdigheter sentralt.

 • Å kunne uttrykke seg muntlig
 • Å kunne lese
 • Å kunne uttrykke seg skriftlig
 • Å kunne regne
 • Å kunne bruke digitale verktøy

Her kan du følge lenkene til mer informasjon.

Ny forskrift til Opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet har 23. juni 2006 fastsatt ny forskrift til opplæringslova. Forskriften trer i kraft 1. august 2006. Les mer her.