Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Utdanner fredsagenter på Ildjarntunet

ARNE HEIMESTØL
 
  I ei uke skal 30 israelske, palestinske og norske ungdommer og ni ledere være sammen på Ildjarntunet.  Det er Bridgebuilders som står bak prosjektet, og tiltaket er høyaktuelt i forhold til krigen som pågår i Midt-Østen.  Felles for ungdommene er at de deler den kristne troen. 

Onsdag reiste alle til Vassfaret.  Der skulle de overnatte til i dag.  Mens teltene ble reist, samlet det seg truende skyer på himmelen.  Kraftige tordenskrall kunne høres i skogsdalen, men der ungdommene var, kom det ikke mye nedbør.

-Stemninga var god, forteller medhjelper Svein Breen.  Her var det bading, volleyball, sang, musikk og bibeltime. 

Vi møtte leirdeltakerne på Ildjarntunet onsdag morgen og fikk en prat med tre av dem.

Elena Klaiman er bosatt i nærheten av Tel Aviv i Israel.  -Dette er en veldig bra konferanse, sier hun.  Det er ikke fred mellom jøder og palestinere, men vi har en felles fred i Jesus Kristus.  Han kan gi en fred som politiske prosesser ikke får til.  Vi er her i Hedalen for å prøve å forstå hverandre bedre. Skal vi få det til, må vi lytte vel så mye som vi prater.

Munther Isaac  er palestiner og bibellærer ved Betlehem Bible College.  Også Isaac peker på hvor viktig det er at de som er i konflikt, kan prate sammen.  -Vi har den kristne bagasjen felles.  Derfor er det ikke vanskelig å få venner her, sier han. 

Samtidig peker Isaac på den vanskelige situasjonen i Midt-Østen.  I Libanon ble et stort antall barn nylig drept i et bombeangrep.  Konflikten mellom jøder og palestinere er også hard.  Bosettinger i okkupert land og hindringer som blir lagt i veien for å besøke slekt og venner, er frustrerende.

-Jeg har tenkt nøye gjennom om jeg skal møte israelere i en slik situasjon, og det har jeg bestemt meg for å gjøre.  -Det er to tanker jeg er spesielt opptatt av nå:

  1. Disse medmenneskene er min familie.
  2. Jeg må få lov til å si at det som nå skjer i for eksempel Libanon, er uakseptabelt.

Politikk og religion er vanskelig.  Jeg har møtt folk som sier at Gud har gitt dem mitt land.  Det gjør meg sint.  Men det er en bedre måte å reagere på.  Vi må snakke sammen.  Vi må forstå lidelsene alle opplever i disse konfliktene.  Sterkt er det når jeg møter soldater som beklager det de har gjort mot mitt folk.

Og bibellæreren har mer på lager:  -Det er synd mot Gud å glemme at vi alle er skapt til å gjøre godt mot alle mennesker.  Hvem stiller for eksempel opp for dem mange flyktningene i Libanon?

Jeg mener også det er synd når vestlige kirker tar ensidig parti med jødene.  Det er likhetstrekk mellom dette og raseskillepolitikken som ble ført i blant annet USA.

Noe av det som forundrer meg, er hvordan kristne i Vesten så ensidig kan støtte den ene parten i konflikten, avslutter han.

Gunstein Gjetmundsen er én av de ti norske ungdommene som deltar på samlinga.  -Denne leiren ble mer aktuell enn vi hadde trodd på forhånd.  Førsteinntrykket mitt er at vi ungdommer kommuniserer godt. En grunn til det, er nok at alle er kristne.  Dessuten er det lettere å respektere og godta andres meninger når en blir kjent med hverandre.

Gjetmundsen forteller at hele gjengen møtes i Midt-Østen i påska.  Det ser han fram til.

 Leirdeltakere på broa som ble satt opp i forbindelse med TV-serien "Brobyggerne".
Foto:   Karin Riska

Om Bridgebuilders

"Bridgebuilders er et freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn.
Motivasjonen for prosjektet bygger på ønsket om å være med å etablere en fredskultur.

Bridgebuilders skal være et møtepunkt på tvers av kulturgrenser, der rammer og opplegg stimulerer til sunn refleksjon og samtale om identitet, fordommer og konfliktløsning. Vi ønsker å utdanne unge mennesker, og gi dem erfaringer og redskap som øker muligheten og motivasjonen deres til å være fredsagenter.

Bridgebuilders er et todelt utvekslingsprosjekt der første del vil foregå i Norge sommeren 2006, og den andre i Midtøsten påsken 2007. Det er vår tro, og vår intensjon, at impulsene fra Bridgebuilders vil få ringvirkninger som står i fredens og forsoningens tjeneste."Foto
:   Karin Riska

Bridgebuilders arrangeres av:

Den Norske Israelsmisjon (DNI) – Barne- og ungdomsavdelingen 
FriBU (Frikirkens Barn og Unge)
Den Evangelisk Lutherske Frikirke (DELF) – Frikirkens Israels- og ytremisjon.

I samarbeid med:
Musalaha, Israel
Det Palestinske Bibelselskapet, De palestinske selvstyreområdene.

Målsetting

- Bygge broer mellom deltakerne
- Skape engasjement gjennom økt kunnskap og kjennskap til de andre gruppene
- Utdanne fredsagenter

Motivasjonen for prosjektet bygger på ønsket om å være med å etablere en fredskultur. Dette vil en gjøre ved å fokusere på respekt, anerkjennelse, kunnskap og forsoning. Gjennom teambuilding og
ulike former for undervisning ønsker en å utdanne unge mennesker, og gi dem erfaringer og redskap som øker mulighetene og motivasjonen deres til å være fredsagenter.

Les mer her.