Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

"Tjærepenger" til Hedalen stavkirke

ELDOR BRÅTHEN
 
  En liten gladmelding! Menighetsrådet har mottatt kopi av brev som Riksantikvaren har sendt Sør-Aurdal kirkelige fellesråd 21.aug.2006.
Riksantikvaren gir i brevet tilsagn om tilskudd på kr.235 000 til Reinli og Hedalen stavkirker.

” Tilskottet skal nyttast til lønn og varer og tenester. Arbeidet startar i år. Det vert meir arbeid i 2007. Tilsagnet dekker tiltaka i 2006 og innkjøp av tjære.

Arbeidet følgjast med rådgjeving, kontroll og godkjenning av Riksantikvaren.”

Utarbeid av kontrakt med handverkere er Fellesrådet sitt ansvar. Det kan bli aktuelt å be om dugnadsinnsats for å pengene til å rekke lengst mulig. Dette vil vi i så fall komme tilbake til.