Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Studentpakke i Hedalen kontorpark

ARNE HEIMESTØL
 
  Valdres Næringshage og Hedalen kontorpark har innledet et samarbeid om en studentpakke.  Studentpakken skal gi tilbud til studenter som arbeider med hovedoppgaver, masteroppgaver eller doktorgradsavhandlinger.

Tilbudet gjelder også de studenter som vurderer å etablere eget foretak i regionen etter endt utdanning. Hensikten er å skaffe til veie egnede arbeidsplasser under arbeidet og tilføre både studentene og miljøet i Kontorparken nye impulser.

Sigrid Madhuri Bredesen er den første studenten som har fått slik avtale i Hedalen.  Her gjengir vi hele avtalen:

  

Avtale om 

Studentpakke i Hedalen kontorpark

er inngått med

Sigrid Madhuri Bredesen 

Studentpakken er et samarbeid mellom Hedalen Kontorpark og Valdres Næringshage as. 

Studentpakken skal gi tilbud til studenter som arbeider med hovedoppgaver, masteroppgaver eller doktorgradsavhandlinger. Tilbudet gjelder også de studenter som vurderer å etablere eget foretak i regionen etter endt utdanning. Hensikten er å skaffe til veie egnede arbeidsplasser under arbeidet og tilføre både studentene og miljøet i Kontorparken nye impulser. 

Startpakken består av: 

  1. Tilbud om fri kontorplass med fri adgang til breibandstilknytning.

·    Kontorplassen inneholder pult, kontorstol og tilknytning til internett. 

·    Tilgang til de fordeler som følger med kontorplass i næringshagen. Eksempler på dette er møterom, tilgang til skrivere, kopimaskiner og av-utstyr som  prosjektor m.m. 

·    Kopiering, bruk av skrivere, telefon, kontorrekvisita og lignende betales etter faktisk forbruk. 

  1. Studenten vil få en kontaktperson i Valdres næringshage som kan bistå med å etablere kontakt mot næringshagens nettverk.
     
  1. Tilbud om en mentor fra næringslivet som vil stille sin kompetanse til rådighet etter nærmere avtale.
     
  1. Tilbud om rådgivning og veiledning angående etablering av egen virksomhet etter endt utdanning.

 

Krav til søkeren 

Studenten skal arbeide med hovedoppgaver, mastergradsoppgaver eller doktorgradsavhandlinger på godkjente læresteder. 

Søkeren skal skriftlig gjøre rede for sin oppgave og hva den inneholder.

Næringshagen skal etter endt opphold ha kopi av oppgaven så sant dette ikke streder mot forhold som gjør dette uhensiktsmessig. 

Andre regler 

Aktuelle kandidater kan søke Hedalen Kontorpark om studentpakke. Ingen kan hevde rett på et slik tilbud.

Studentpakker kan kun gis når det er ledige kontorplasser i Kontorparken. En vil ved en eventuell prioritering tilby plass til de som arbeider med oppgaver som er faglig relevante for Valdres. 

Søknaden vurderes av inntaksnemnda:

          Osvald Fossholm, leder Hedalen Kontorpark

Sonja H. Bordewich, næringskonsulent i Valdres Næringshage 

Inntaksnemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.  

Ordningen gjelder fra 10/7-06 og til studenten har endt sin hoved/masteroppgave/doktoravhandling. 

Osvald Fossholm                            Sigrid Madhuri Bredesen