Sist oppdatert: 10.12.2006 10:21

Opprusting av Hedalen barnehage

ARNE HEIMESTØL
 
  I kommentarheftet til budsjett 2007 skriver rådmannen følgende:

"Opprusting av barnehagen i Hedalen har vært tema ved blant annet økonomikonferansen våren 2006. De tidligere lokalene til lege og helsestasjon ved skolen i Hedalen er tatt i bruk av barnehagen, og det er behov for en del tilpasninger for å få lokalene funksjonelle for barnehagedriften.

I tillegg må eksisterende lokaler oppgraderes. Beløpet som er foreslått, er kun foreløpige anslag, og en vil måtte komme tilbake med mer nøyaktige beregninger før tiltaket igangsettes. Beløpet finansieres med lån."

I 2007  foreslår formannskapet 500 000 kroner på denne budsjettposten.