Sist oppdatert: 15.12.2006 07:25

Fjellvegene

ARNE HEIMESTØL
 
  I forbindelse med budsjett 2007 drøftet kommunestyret i Sør-Aurdal fjellvegene. Tor-Anders Perlestenbakken satte fram følgende forslag som fikk enstemmig tilslutning:

Fjellvegene Island-Høgemyr og Teinevassåsen videreføres som kommunale veget som i dag. Det arbeides med å få fylket til å overta Teinevassåsvegen. Sør-Aurdal kommune støtter Buskerud om at vegen Nes-Hedalen innarbeides i Nasjonal transportplan.