Sist oppdatert: 20.12.2006 17:28

Hvordan staver man "tirsdag"?

ELDOR BRÅTHEN
 

  Jeg røper neppe noen hemmelighet om jeg forteller at jeg er veldig glad i Ole Brumm. Det samme gjelder for så vidt  for vennene hans, men enkelte av deres utsagn kan jeg likevel , som gammel norsklærer, styre min begeistring for.

Se bare på dette utsagnet fra kaninen Snurre Sprett: ” . .man kan ikke annet enn å respektere enhver som kan stave Tirsdag, selv om han ikke staver det riktig.”
( Nå ja! Det kommer mer.) ”Men staving er nå ikke alt. Det finnes dager da det å kunne stave tirsdag ikke betyr noen verdens ting.” (Hørt på maken?!)
.
Vi nærmer oss jul, med alt hva den innebærer for hver enkelt av oss. For meg er julas mest sentrale budskap nedfelt i disse ordene fra evangeliet etter Johannes:
” Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.”

Til alle tider har mennesker diskutert hvordan ord skal tolkes, og den som ikke tolker ordene rett, stilles utenfor.
”Ordet var Gud.” Hvorfor var det da nødvendig å la Ordet bli menneske?
Stilt overfor Underet blir alle svar umulige og bare spørsmålene står tilbake: Ingen er mer vergeløs og avhengig av andre enn et nyfødt barn. Lå Den Allmektiges eneste mulighet til å utrette det han ville utrette, i dette å gjøre seg totalt avhengig av mennesker?

”Jeg er et menneske, for jeg har sett storheten i det å være så uendelig liten,” sier Hans Børli.
Så uendelig lite, så uendelig stort - er mennesket. Likevel synes frykten for å stave og lese ”tirsdag” feil, av og til sterkere enn frykten for å krenke en gruppe mennesker og deres rett til kjærligheten.

”La gremmelse vike fra ditt hjerte”, står det skrevet i Predikerens bok, og man burde vel tenke som jærbuen da han ble bedt t om han kunne nevne en vis mann i Bibelen: ”Han va ’kje tåbelege han Salomo.”

Skriftens ord er noen ganger vanskelige å følge. Predikeren til tross. Jeg har ganske lenge, og ikke minst i den senere tid, latt meg gremmes ganske ettertrykkelig av enkelte massemedier og deres helt spesielle evne til å dra fram det som er, eller muligens måtte være, klanderverdig. Nå ja, media er vel som grisen. De eter det de får.

For ikke så lenge siden forlystet NRK- fjernsynet sine seere med et program hvor man hengte ut Norges tre dårligste bedrifter hva service angår. Lista over tilsvarende nyhetsformidling kan gjøres mye, mye lengre, men jeg lar det ligge. Jeg bare spør: Hva skal all denne uthenginga og elendighetsfokuseringa tjene til? I all rettferdighets navn må det sies at NRK også kåret landets beste servicebedrift: ”Arcus”, eller Vinmonopolet, som det het i gamle dager.

Vi vender tilbake til predikeren Salomo: ”Lyset er liflig, og det er godt for øynene å få se solen.”
Sola snur i disse dager, og takk for det! Fra vintersolverv til nyttår øker dagens lengde med seks minutter.
”Jeg har en drøm,” sa Martin Luther King. Den kjempet han for gjennom mesteparten av sitt korte liv, og den førte ham i døden. .

Jeg for min del har bare et stakkars lite nyttårsønske. Måtte ett eller flere media, gjerne riksdekkende, oppdage at ”Mulighetenes dal” aldeles ikke knuges av frykt, men at her tvert imot finnes en stor porsjon positiv evne og vilje til å bygge ei framtid i fellesskap.

God jul, og Godt Nytt År – alle sammen!