Sist oppdatert: 27.12.2006 09:14

Hva gjør vi med været?

ARNE HEIMESTØL

Årets siste lederkommentar får bli et spørsmål til ettertanke. Hva gjør vi med været?

Førjulsværet har vært unormalt i år. Så lite snø er det i fjellet at det er mulig å vandre til fots på fjelltoppene våre. Temperaturen har vært opp mot 10 grader de siste dagene. Vi har hatt slike perioder før, men det ser ut til at de kommer oftere enn tidligere, og vi har nå bak oss den varmeste førjulstida på 500 år. Et stort flertall av norske kvinner tror den milde høsten skyldes menneskeskapte klimaendringer. Dette viser en meningsmåling Norsk Respons har utført for Aftenposten.

Været har vært noe vi ikke har regnet som vårt ansvar. Slik er det ikke lenger. Det er bred enighet blant forskere om at store utslipp av klimagasser bidrar til økt oppvarming av jordkloden. Varmere, villere og våtere vær kan bli konsekvensene i vårt land.

En avis presterte forrige uke å nevne Norden som klimavinner i framtida. Vi tror de færreste ser slik på saken. De aller fleste ønsker å ha vinter, vår, sommer og høst som før, og vi håper alle på en framtid med et vær som er til å leve med. Sannheten er imidlertid at kloden ikke tåler vår måte å leve på. Hvis alle skal oppførere seg som oss, vil moder jord bli langt mindre gjestmild enn den har vært.

Dette kaller oss til politisk og personlig handling. Ille er det at vi har kommet så langt på galeien. Håp er det fordi det ennå ikke er for sent å snu og fordi vi har vist at vi kan løse miljøutfordringer tidligere. 

Det er mye som kom kan gjøres. Vi har fremdeles billig energi. Det er en grunn til at vi sløser, og sløsingen kan vi slutte med - hvis vi orker og vil.

Vi bor i en del av landet der vi har god tilgang til biobrensel. Fyrer vi med ved, bidrar vi ikke til økte klimautslipp. Vi kan dessuten få mer ut av elektrisk energi til oppvarming ved for eksempel å bruke varmepumper og ved å isolere husene våre bedre dersom det trengs.

Når det gjelder transport, kan vi bli flinkere til å samarbeide om kjøring til jobb og/eller til å bruke kollektivtilbud.

Siden 1990 har klimautslippene fra innenlands flytrafikk økt med 40 %. Vi reiser også oftere enn tidligere med fly til utlandet. Er vi villige til å snu denne trenden?

Det er mye som kan gjøres. Ideer kan du hente på nettsida Klimakutt.no. Hvilke forslag har du? Skriv gjerne om dette på forumet vårt.