Sist oppdatert: 29.12.2006 09:38

Hedalen.no i 2007

ARNE HEIMESTØL
 
  I januar kommer jeg til å kalle inn redaksjonsrådet til møte om Hedalen.no. Her skal vi evaluere nettstedet etter at det ble stiftelse og se på utviklingsmuligheter i 2007. Innspill fra lesere og brukere har vært og vil være verdifulle for utviklingen av nettstedet.

Det har vært et mål å ha minst et oppslag hver dag. Noen ganger er det lett å nå målet. Andre ganger er det en utfordring. De dagene det er tomt for nyheter, er det godt å ha saker som kan ligge på vent.

Målgrupper

Hedalen.no lages primært for bygdefolk, utflytta hedøler og hyttefolket. Det er viktig å kunne publisere stoff som er av interesse for alle disse målgruppene hver uke. Les mer om Stiftelsen Hedalen.no her.

Tidsbruk

Jeg bruker nå i snitt mellom en og en og en halv time per dag på å lage oppdateringer. Mer tid har jeg ikke anledning til å sette av. Noen ganger fører jobboppdrag og ferie til at oppdateringer må utsettes. Sommeren 2006 hadde jeg vikar ei ukes tid, og jeg vurderer en lignende ordning for deler av juli 2007.

Stoffmengde

Flere er flinke til å sende tekst og bilde(r) som kan brukes som nyhetsoppslag. Hedalen idrettslag og Hedalen kunst- og husflidslag er gode eksempler på dette. Andre leverer ofte bilder som stilles gratis til disposisjon for nettstedet. Gunvor Strandbråten og Arne G. Perlestenbakken er eksempler på dyktige og flittige fotografer.

Når lesere leverer stoff i form av tekst og bilder, vil antall oppslag være større enn når jeg skal produsere det meste selv. 

Med bakgrunn i dette oppfordres flere til å sende inn forslag til oppslag.

Kommentaren

Hver onsdag publiseres det en kommentar. Jeg prøver å hente kommentarskribenter fra alle målgruppene, og for første del av 2007 forsøker jeg å ha flest mulig nye skribenter. I de ukene dette er vanskelig å få til, skriver jeg leder selv, eller jeg spør noen av dem som har bidratt med kommentar tidligere om de kan ta på seg nytt oppdrag. Kommentarskribentene står fritt med hensyn til valg av tema og vinkling.

Forumet

Forumet har flere lesere enn skribenter. Mitt håp er at flere skal komme med bidrag her. Forumet er moderert. Det vil si at ingen innlegg kommer på nettet før de er godkjent av redaktør. Det var Ragnar Garli i Hedalen bygdeutvalg som foreslo denne ordningen. Den kosta stiftelsen Hedalen.no 10 000 kroner å få på plass, men jeg mener dette var en fornuftig og god investering.

Bekjentgjørelser

Hedalen.no har en aktivitetskalender. Denne fungerer nok først og fremst som et planleggingsverktøy. Et viktig mål er å unngå arrangementskollisjoner. Til tider ser det ut som om det kun er idrett og kirkelige handlinger i Hedalen. Her har lag og foreninger fremdeles en utfordring.
Nettavisa brukes også til bekjentgjørelser, og jeg minner om at både denne tjenesten og aktivitetskalenderen er gratis for dem som har nettside på Hedalen.no.

Annonser

Hedalen.no har rundt 400 oppslag hver dag. Annonser på startsida koster 200 kroner for ei uke. Prisen forutsetter at det ikke er mye tilpasningsarbeid for å få annonsen på nettet.

Nettsider på Hedalen.no

Lag, foreninger, bedrifter og offentlige virksomheter har nettsider på Hedalen.no. Prisen for lag/foreninger er for tiden 500 kroner per år. Offentlige etater betaler 750 kroner året, og bedrifter blir fakturert for 1000 kroner. Timepris for å lage nettsider er 250 kroner. Knapp på startsida koster 750 kroner per kvartal. Disse prisene har vært uforandret i flere år.

Økonomi

Det er leietakerne som finansierer driften av nettstedet. Bruttoinntektene per år pleier å være på mellom 70 000 og 80 000 kroner. På grunn av omlegging til stiftelse ble det uvanlig store utgifter dette året - godt og vel 40 000 kroner.

Det har vært, og vil fortsatt være, et betydelig innslag av dugnadsinnsats rundt Stiftelsen Hedalen.no, men økonomien kan styrkes dersom flere har nettsider eller gjør seg bruk av tilbudet om reklame.

Spørsmål til brukere av nettstedet

 1. Kan du tenke deg å være kommentarskribent på Hedalen.no, eller har du forslag på noen jeg kan spørre om en slik oppgave?
   
 2. Kan du tenke deg å bidra med nyhetsoppslag i form av tekst og eventuelt bilder i 2007?
   
 3. Tar du bilder som kan være av allmenn interesse på Hedalen.no?
   
 4. Kan du tenke deg å bidra med stoff til spalten "Det historiske hjørnet" i 2007?
   
 5. Kan du tenke deg å være igangsetter for debatter på forumet?
   
 6. Har du ansvar i en virksomhet som bør ha nettside og/eller reklameknapp på Hedalen.no?
   
 7. Har du forslag til saker som redaksjonen bør prioritere i 2007?

Du står fritt til å komme med innspill som ikke er nevnt i spørsmålene ovenfor. Send dine kommentarer til redaksjonen@hedalen.no .

Godt nytt år!

Arne Heimestøl
-redaktør-