Sist oppdatert: 30.12.2006 09:08

Nyttårsfeiring med smell

ARNE HEIMESTØL
 
  -Skal du skyte opp raketter, må du være myndig, edru, bruke briller, planlegge skikkelig utskytingsplass og sørge for at rakettene detter ned på steder der de ikke påfører noen skade eller kan tenne brann. Dette sier brannsjef Sjitsema i forbindelse med den forestående nyttårsfeiringen.

I Sør-Aurdal kan en kjøpe raketter på fem forskjellige steder. I Hedalen er det to slike godkjente utsalg. De siste ti årene har det ikke vært skader som brannsjefen kjenner til. -Det fortjener folk ros for, sier han.

Likevel er det viktig å vise aktsomhet i omgang med eksplosivene. Under fjorårets nyttårsfeiring ble det på landsbasis registrert 153 personskader forårsaket av fyrverkeri. Samtidig oppsto nærmere 40 branner. Les mer her.

En arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og politidepartementet foreslår en rekke tiltak for å redusere antall skader og branner i forbindelse med nyttårsfeiringen. Les mer på Norsk brannvernforening sine sider.

Fyrverkerireglene

  1. Forbered fyrverkerioppskytingen

  2. Les bruksanvisningen nøye før bruk

  3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

  4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

  5. Bruk tennstav eller lignende

  6. Sitt på huk, tenn lunten og gå unna

  7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

  8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner  ved første forsøk 

  9. Hold god avstand fra oppskytingen

  10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke samme

Dyrene våre

Ikke alle setter like stor pris på menneskenes nyttårsfeiring.  Noen trenger beroligende midler.  Andre kan klare seg med et hørselsvern? ;-)